Vertaal
Naar andere talen: • optimization > DEoptimization > ESoptimization > FR
Vertalingen optimization EN>NL
optimization optimalisatie ; optimisatie ; optimalisering ; optimaliseren
Bronnen: Vlietstra; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `optimization`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: improvement
EN: optimisation

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: optimisation
US-spelling: optimization


Download de Android App
Download de IOS App