Vertaal
Naar andere talen: • noon > DEnoon > ESnoon > FR
Vertalingen noon EN>NL
twelve o'clock midday: “They arrived at noon.”
middag
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the noonde middag (m) ; de namiddag (m)
noon noen
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages


Voorbeeldzinnen met `noon`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: high noon
EN: hour
EN: lunchtime
EN: midday
EN: noonday
EN: noontide
EN: noontime
EN: the middle of the day
EN: time of day
EN: twelve noonStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App