Vertaal

Vertalingen mysterious EN>NL
mysterious (bijv.naamw.) mysterieus (bijv.naamw.) ; geheimzinnig (bijv.naamw.) ; raadselachtig (bijv.naamw.)

Bron: interglot
Synoniemen
EN: arcane
EN: baffling
EN: bizarre
EN: cryptic
EN: cryptical
EN: curious
EN: deep
EN: enigmatic
EN: esoteric
EN: hidden

Er zijn 8 zinnen met `mysterious` gevonden
 1. EN: It's not in my nature to be mysterious...
  NL: Ik wil niet geheimzinnig doen.
 2. EN: Mysterious knights
  NL: Mysterieuze ridders
 3. EN: I loved the mysterious atmosphere
  NL: Ik hield van de geheimzinnige sfeer
 4. EN: A mysterious legend has been handed down about this lake.
  NL: Er is een mysterieuze legende overgeleverd over dit meer.
 5. EN: There is a maximum limit of two helpers at the De Vliegende Hollander mysterious ghost ship
  NL: Bij De Vliegende Hollander geldt een maximaal van twee begeleiders
 6. EN: God works in mysterious ways.
  NL: Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.
 7. EN: I always liked mysterious characters more.
  NL: Ik heb altijd meer van mysterieuze personages gehouden.
 8. EN: La Fourmi Ailée means ``the winged ant``, and this mysterious name relates to a place which is just as intriguing:
  NL: Achter deze mysterieuze naam gaat een minstens even intrigerend adres schuil: