Vertaal

Vertalingen monitor EN>NL

1 a senior pupil who helps to see that school rules are kept.
monitor

2 any of several kinds of instrument etc by means of which something can be constantly checked, especially a small screen in a television studio showing the picture which is being transmitted at any given time: “television monitor”
controleapparaat
to act as, or to use, a monitor; to keep a careful check on: “These machines/technicians monitor the results constantly.”
controleren
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to monitor monitoren (ww.) ; bewaken (ww.) ; toezien (ww.) ; toezicht houden (ww.) ; surveilleren (ww.) ; toezien op (ww.) ; toekijken (ww.) ; controleren (ww.) ; meeluisteren (ww.) ; signaleren (ww.) ; volgen (ww.)
the monitorde toezichthouder (m) ; het beelscherm ; het scherm ; het beeldscherm
monitor controleren met behulp van beeldscherm ; beeldscherm van computer ; afluisteren ; monitor

Bronnen: MWB interglot Vlietstra Wikipedia KDE opensourcesoftware Engoi Woordenschatoefeningen Autowoordenboek Wakefield genealogy pages
Synoniemen
EN: computer screen
EN: display
EN: monitoring device
EN: observe
EN: television
EN: VDU

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: 'monitor' NL: oudere leerling die de zorg heeft voor een jongereEr zijn 83 zinnen met `monitor` gevonden
 1. EN: ... who I was told is here to monitor\r for Rules and Rights violations.
  NL: Eerwaarde Lilliman controleert\r of we ons aan de regels houden.
 2. EN: monitor roof
  NL: monitordak
 3. EN: monitor (to)
  NL: meeluisteren
 4. EN: river monitor
  NL: riviermonitor (type schip)
 5. EN: Monitor the condition of the mother and foetus during pregnancy and throughout labour
  NL: Houdt de toestand van de vrouw en de foetus tijdens de zwangerschap en de bevalling in de gaten.
 6. EN: Monitor clients` diet
  NL: Monitort het voedingspatroon en dieet van cliënten.
 7. EN: Monitor the quality, cost and efficiency of logistic processes, e.g. by analysing data.
  NL: Monitort de kwaliteit, kosten en efficiëntie van logistieke processen, bijvoorbeeld door het analyseren van data.
 8. EN: Monitor children`s progress.
  NL: Houdt toezicht op de voortgang van kinderen.
 9. EN: Monitor food and water supplies, and distribute feed and water to livestock.
  NL: Houdt de voedsel- en watervoorraden bij, voert het veevoeder en water aan het vee.
 10. EN: Maintain and monitor quality of produce, ensuring compliance with regulations.
  NL: Controleert en bewaakt de kwaliteit van de producten, zorgt ervoor dat geldende regels worden gevolgd.
 11. EN: Examine, observe and monitor animals to detect signs of illness, disease or injury.
  NL: Onderzoekt, observeert en houdt toezicht op dieren om tekenen van ziekte, aandoeningen of verwondingen te signaleren.
 12. EN: post-operative rhythm monitoring
  NL: postoperatieve ritmebewaking
 13. EN: Monitor and review employees' work performance.
  NL: Houdt toezicht op en beoordeelt het functioneren van werknemers.
 14. EN: Monitor the operation of welding machines.
  NL: Houdt de werking van de lasapparaten in het oog.
 15. EN: Control and monitor the service to ensure it is running smoothly.
  NL: Controleert en monitort de dienstverlening om een voorspoedig verloop te garanderen.
 16. EN: Observe and monitor staff performance to ensure efficiency and adherence to policies and procedures.
  NL: Observeert en houdt toezicht op het functioneren van medewerkers om efficiëntie en het naleven van beleid en procedures te borgen.
 17. EN: Take, progress and monitor orders.
  NL: Neemt bestellingen op, verwerkt ze en voert ze uit.
 18. EN: Logistics Quality Monitor
  NL: Monitor Logistieke Kwaliteit
 19. EN: Monitored 24 hours a day\r by a security company.
  NL: Die 24 uur per dag worden gevolgd\r door een beveiligingsbedrijf.
 20. EN: Monitor proceedings to ensure that all applicable rules and procedures are followed.
  NL: Houdt toezicht op de voortgang van een proces om te waarborgen dat alle geldende regels en procedures worden gevolgd.
 21. EN: Monitor and control materials, products or equipment to detect defects or faults.
  NL: Houdt toezicht en controleert het materiaal, de producten of de apparatuur om mogelijke defecten of fouten te ontdekken.
 22. EN: Monitor operation of machines and make adjustments.
  NL: Houdt de werking van de machines in het oog en stelt ze bij indien nodig.
 23. EN: Control the flow of electricity from a central point by operating and monitoring valves, switches and gauges.
  NL: Controleert de opgewekte elektriciteit vanuit een centraal punt door de bediening en controle van kleppen, knoppen en meters.
 24. EN: Monitor, operate, service and repair military equipment.
  NL: Monitort, bestuurt, onderhoudt en repareert militair materieel.
 25. EN: Monitor supplies and inform the supervisor when more need to be ordered.
  NL: Houdt toezicht op de voorraad en informeert de leidinggevende indien bestellingen nodig zijn.

Bekijk alle 83 voorbeeldzinnen met `monitor`