Vertaal

Vertalingen monitor EN>NL


Er zijn 56 zinnen met `monitor` gevonden
 1. EN: For example, regional anti-illegal logging brigades receive technical assistance to conduct monitoring and gain control over logging activities
  NL: Een voorbeeld is de technische ondersteuning die regionale antihoutkapgroeperingen krijgen om kapactiviteiten in kaart te brengen en te beheersen
 2. EN: In addition, the Commission monitors closely how much assistance EU governments make available to business (‘state aid’)
  NL: De Commissie volgt bovendien van nabij hoeveel staatssteun de regeringen van de EU-landen aan bedrijven geven
 3. EN: The Committee on Budgetary Control monitors the Union’s expenditure on a permanent basis
  NL: De Commissie begrotingscontrole ziet constant toe op de uitgaven van de Unie
 4. EN: We also doubled our random sweeps\r and are monitoring phone surveillance. . .
  NL: We pakken meer mensen op\r en luisteren meer af. . .
 5. EN: monitoring system
  NL: controlesysteem
 6. EN: Monitor patient`s condition and reactions during the procedure
  NL: Houdt de toestand en reacties van de patiënt tijdens de procedure in de gaten.
 7. EN: Monitor the production process (e.g. control temperature and pressure in cookers) and make adjustments if necessary.
  NL: Ziet toe op het bakproces (bijvoorbeeld de temperatuur en druk in bak- of kookapparaten te controleren) en maakt aanpassingen indien nodig.
 8. EN: Monitor the machinery during its operation.
  NL: Houdt de machine tijdens het proces in het oog.
 9. EN: Monitor machine operation, e.g. to detect defects or machine malfunctions.
  NL: Houdt de werking van de machine in het oog, bijvoorbeeld om defecten of gebreken te ontdekken.
 10. EN: Control and monitor boilers, turbines, generators and auxiliary equipment in power-generating plants.
  NL: Controleert en houdt toezicht op boilers, turbines, generators en hulpinstallaties in energiecentrales.
 11. EN: Locate the indentified asbestos that needs to be removed, e.g. using monitoring devices.
  NL: Identificeert asbest dat verwijderd moet worden, bijv. met behulp van signaleringsapparatuur.
 12. EN: In August 2008, the EU brokered a ceasefire to end fighting between Georgia and Russia and deployed EU observers to monitor the situation
  NL: In augustus 2008 zorgde de EU voor een wapenstilstand tussen Georgië en Rusland, en stuurde zij waarnemers uit om de situatie van nabij te volgen
 13. EN: System monitoring in order to ensure availability of all technical services
  NL: Systeembeheer om het functioneren van alle technische diensten te garanderen
 14. EN: -You're mistaken.\r -Watching your monitors?
  NL: Je vergist je.\r - Kijkt u naar de monitors ?
 15. EN: ...so Bank can monitor\r their physical appearance.
  NL: ...zodat Bank ook\r over hun figuur gaat.
 16. EN: monitor (to)
  NL: volgen
 17. EN: are compliant with self-monitoring regulations
  NL: zelfcontrolewaardig
 18. EN: E&SA quality monitor
  NL: O&S kwaliteitsmonitor
 19. EN: phase monitor
  NL: netwachter
 20. EN: monitor the situation
  NL: daarop zicht houden
 21. EN: Observe, inspect and monitor building work.
  NL: Observeert, inspecteert en houdt toezicht op bouwwerkzaamheden.
 22. EN: Monitor and control work areas, tools and equipment.
  NL: Houdt toezicht op en controleert werkruimtes, gereedschappen en apparatuur.
 23. EN: Monitor the production process and adjust machinery if necessary.
  NL: Ziet toe op het productieproces en stelt de machines bij, indien nodig.
 24. EN: Monitor manufacturing workers` performance, e.g. by monitoring gauges, dials and other indicators.
  NL: Houdt toezicht op het functioneren van de productiemedewerkers, bijvoorbeeld door meters, tellers of andere indicatoren te raadplegen.
 25. EN: Monitor the machinery during its operation, e.g. to ensure specifications are met and to detect faults and defects.
  NL: Houdt de draaiende machines in het oog, bijvoorbeeld om na te gaan of de voorschriften worden nageleefd, of om defecten en fouten te ontdekken.

Bekijk alle 56 voorbeeldzinnen met `monitor`