Vertaal
Naar andere talen: • mistake > DEmistake > ESmistake > FR
Vertalingen mistake EN>NL

1 (withfor) to think that (one person or thing) is another: “I mistook you for my brother in this bad light.”
verkeerd aanzien voor

2 to make an error about: “They mistook the date, and arrived two days early.”
zich vergissen in
a wrong act or judgement: “a spelling mistake”
vergissing

mi'staken (Bijvoeglijk naamwoord)

wrong: “You are mistaken if you think he's clever.”
mis

mi'stakenly (Bijwoord)

verkeerd
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to mistake misrekenen (ww.) ; feilen (ww.) ; vergissen (ww.) ; verwarren (ww.)
the mistakede blunder (m) ; de misrekening (v) ; de misser (m) ; de misstap (m) ; het misverstand ; de flater (m) ; het abuis ; de fout (v) ; de vergissing (v) ; de giller (m) ; de domheid (v) ; de onjuistheid (v)
mistake fout ; menselijke fout ; misverstaan ; dwaling
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Wikipedia; Download IATE, European Union, 2017.; MWB

Voorbeeldzinnen met `mistake`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: blunder
EN: boob
EN: bungle
EN: clanger
EN: confusion
EN: error
EN: failure to notice
EN: fault
EN: gaffe
EN: howler

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: by mistake NL: per abuis
EN: ..., and no mistake NL: daar kun je op rekenen NL: en of!
EN: my mistake NL: neem me niet kwalijk, ik heb me vergist
EN: I mistook you for Mary NL: ik dacht (abusievelijk) dat je Marie was
EN: there's no mistaking this fact NL: dit feit staat nu eenmaal vast

Download de Android App
Download de IOS App