Vertaal

Vertalingen mistake EN>NL

1 (withfor) to think that (one person or thing) is another: “I mistook you for my brother in this bad light.”
verkeerd aanzien voor

2 to make an error about: “They mistook the date, and arrived two days early.”
zich vergissen in
a wrong act or judgement: “a spelling mistake”
vergissing

mi'staken (Bijvoeglijk naamwoord)

wrong: “You are mistaken if you think he's clever.”
mis

mi'stakenly (Bijwoord)

verkeerd
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to mistake misrekenen (ww.) ; feilen (ww.) ; vergissen (ww.) ; verwarren (ww.)
the mistakede blunder (m) ; de misrekening (v) ; de misser (m) ; de misstap (m) ; het misverstand ; de flater (m) ; het abuis ; de fout (v) ; de vergissing (v) ; de giller (m) ; de domheid (v) ; de onjuistheid (v)
mistake misverstaan ; dwaling

Bronnen: interglot Wakefield genealogy pages Wikipedia MWB
Synoniemen
EN: blunder
EN: boob
EN: bungle
EN: clanger
EN: confusion
EN: error
EN: failure to notice
EN: fault
EN: gaffe
EN: howler

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: by mistake NL: per abuis
EN: ..., and no mistake NL: daar kun je op rekenen NL: en of!
EN: my mistake NL: neem me niet kwalijk, ik heb me vergist
EN: I mistook you for Mary NL: ik dacht (abusievelijk) dat je Marie was
EN: there's no mistaking this fact NL: dit feit staat nu eenmaal vastEr zijn 83 zinnen met `mistake` gevonden
 1. EN: The mistake is occured as a result of staff shortage
  NL: De fout is ontstaan door personeelsgebrek
 2. EN: My mistake. That was my mistake. Let me...
  NL: Dat was mijn fout. Laat me...
 3. EN: l had nothing to do with the Bailey\r and made a mistake in the Jordan Tower.
  NL: lk heb niets te maken met de Bailey\r en de Jordan Tower was 'n fout. . .
 4. EN: What would you say\r were your big mistakes?
  NL: wat is je grootste fout geweest?
 5. EN: You do not think you have made a mistake in the address of the addressee
  NL: U denkt dat u geen fout hebt gemaakt in het adres van de ontvanger
 6. EN: Yeah, it was a mistake.\r We're trying to get back--
  NL: Ja, zoals ik al zei, het was een vergissing.\r We proberen terug te komen naar...
 7. EN: -My mistake.\r -No problem, sir.
  NL: Foutje van me.\r - Geeft niks, meneer.
 8. EN: Clearly you are mistaken.
  NL: Je hebt het duidelijk mis.
 9. EN: She made the same mistake again.
  NL: Ze maakte weer dezelfde fout.
 10. EN: They laughed at his mistake.
  NL: Zij lachten over zijn fout.
 11. EN: He put salt into his cup of coffee by mistake.
  NL: Hij deed per ongeluk zout in zijn kopje koffie.
 12. EN: You have made many mistakes.
  NL: Ge hebt veel fouten gemaakt.
 13. EN: I wasn't being mindful and got on a wrong bus by mistake.
  NL: Ik lette niet goed op en ben per ongeluk in de verkeerde bus terechtgekomen.
 14. EN: I can't conceive how I could have made such a mistake.
  NL: Ik kan maar niet verstaan hoe ik zo een fout heb kunnen maken.
 15. EN: I may have made a mistake.
  NL: Misschien heb ik mij vergist.
 16. EN: I must have made a mistake somewhere.
  NL: Ik moet ergens een fout gemaakt hebben.
 17. EN: I never thought I'd make this mistake myself.
  NL: Ik had nooit gedacht dat ik zelf deze fout zou maken.
 18. EN: He made a mistake and drank poison.
  NL: Hij vergiste zich en dronk vergif.
 19. EN: I think you have made a mistake.
  NL: Ik denk dat je een fout hebt gemaakt.
 20. EN: You should learn from your mistakes.
  NL: Je moet van je fouten leren.
 21. EN: It was my mistake.
  NL: Het was mijn fout.
 22. EN: The teacher corrected the mistakes in my essay
  NL: De leraar corrigeerde de fouten in mijn opstel
 23. EN: Excuse me, but there's been a mistake
  NL: Het spijt me, er is een vergissing gemaakt
 24. EN: You think you made a mistake in the address
  NL: U denkt dat u een fout hebt gemaakt in het adres van de ontvanger
 25. EN: That must be a mistake
  NL: Dat moet een vergissing zijn

Bekijk alle 83 voorbeeldzinnen met `mistake`