Vertaal

Vertalingen mistake EN>NL

1 (withfor) to think that (one person or thing) is another: “I mistook you for my brother in this bad light.”
verkeerd aanzien voor

2 to make an error about: “They mistook the date, and arrived two days early.”
zich vergissen in
a wrong act or judgement: “a spelling mistake”
vergissing

mi'staken (Bijvoeglijk naamwoord)

wrong: “You are mistaken if you think he's clever.”
mis

mi'stakenly (Bijwoord)

verkeerd
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to mistake misrekenen (ww.) ; feilen (ww.) ; vergissen (ww.) ; verwarren (ww.)
the mistakede blunder (m) ; de misrekening (v) ; de misser (m) ; de misstap (m) ; het misverstand ; de flater (m) ; het abuis ; de fout (v) ; de vergissing (v) ; de giller (m) ; de domheid (v) ; de onjuistheid (v)
mistake misverstaan ; dwaling

Bronnen: interglot Wakefield genealogy pages Wikipedia MWB
Synoniemen
EN: blunder
EN: boob
EN: bungle
EN: clanger
EN: confusion
EN: error
EN: failure to notice
EN: fault
EN: gaffe
EN: howler

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: by mistake NL: per abuis
EN: ..., and no mistake NL: daar kun je op rekenen NL: en of!
EN: my mistake NL: neem me niet kwalijk, ik heb me vergist
EN: I mistook you for Mary NL: ik dacht (abusievelijk) dat je Marie was
EN: there's no mistaking this fact NL: dit feit staat nu eenmaal vastEr zijn 42 zinnen met `mistake` gevonden
 1. EN: It was a big mistake not to book an earlier flight
  NL: Het was een grote vergissing dat we niet een eerdere vlucht geboekt hadden
 2. EN: It was my mistake, not yours
  NL: Het was mijn fout, niet die van jou
 3. EN: What would you say\r were your big mistakes?
  NL: wat is je grootste fout?
 4. EN: I will call her back up right now,\r and I will correct my mistake.
  NL: Ik bel haar meteen terug\r en herstel mijn fout.
 5. EN: Did you mean to die like that?\r Was that a mistake?
  NL: wou je zo sterven?\r of was het een vergissing
 6. EN: PETER: We took the wrong exit,\r we wound up here by mistake.
  NL: Ik zei al dat we de verkeerde afslag namen\r en hier per ongeluk terechtkwamen.
 7. EN: Could there have been\r a mistake in the labelling?
  NL: Kan er iets misgegaan zijn\r met het etiket?
 8. EN: It has to be a mistake.
  NL: Het moet 'n vergissing zijn.
 9. EN: This is a good book except for a few mistakes.
  NL: Dit is, op enkele fouten na, een goed boek.
 10. EN: Don't be afraid to make mistakes when speaking English.
  NL: Wees niet bang om fouten te maken wanneer je Engels spreekt.
 11. EN: There appears to have been a mistake.
  NL: Het lijkt erop dat er een fout is gemaakt.
 12. EN: For the first twenty years of her life, she was often mistaken for a boy.
  NL: In haar twintig eerste levensjaren werd ze dikwijls voor een jongen gehouden.
 13. EN: An innocent man was arrested by mistake.
  NL: Een onschuldige man was bij vergissing opgepakt.
 14. EN: He always takes advantage of the mistakes made by his rivals.
  NL: Hij haalt altijd voordeel uit de gemaakte fouten van zijn tegenstanders.
 15. EN: I made a mistake.
  NL: Ik heb een fout gemaakt.
 16. EN: You must not be afraid of making mistakes when learning a language.
  NL: Heb geen schrik om fouten te maken, als ge een taal leert.
 17. EN: He is afraid of making mistakes.
  NL: Hij is bang fouten te maken.
 18. EN: I think you've mistaken me for someone else.
  NL: Ik denk dat je me voor iemand anders neemt.
 19. EN: In the meantime, we learnt from our mistakes.
  NL: In de tussentijd hebben wij van onze fouten geleerd.
 20. EN: You must learn from your own mistakes.
  NL: Je moet leren van je eigen fouten.
 21. EN: Please correct me if I make a mistake
  NL: Verbeter me alsjeblieft wanneer ik een fout maakt
 22. EN: I think there's a mistake in this bill
  NL: volgens mij klopt de rekening niet
 23. EN: If you come across a mistake or a broken link, let me know
  NL: Als je ergens een fout tegenkomt, laat het me alsjeblieft weten
 24. EN: -You're mistaken.\r -Watching your monitors?
  NL: Je vergist je.\r - Kijkt u naar de monitors ?
 25. EN: You can't be afraid to make mistakes when learning a foreign language.
  NL: Je mag niet bang zijn om fouten te maken als je een vreemde taal leert.

Bekijk alle 42 voorbeeldzinnen met `mistake`