Vertaal

Vertalingen mine EN>NL
the minede mijn ; de groeve ; mijngroeve (znw.) ; de mijnschacht
mine mijne ; de mijne ; het mijne ; mijngang

Bronnen: interglot MWB Wakefield genealogy pages
Synoniemen
EN: excavation
EN: hole in the ground
EN: mineshaft

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: me and mine NL: ik en mijn familieEr zijn 65 zinnen met `mine` gevonden
 1. EN: # The miracle is mine
  NL: # Het wonder is van mij #
 2. EN: But today no one travels down into the mines, and the blast furnaces have long since cooled
  NL: Tegenwoordig dalen er geen mijnwerkers meer in de mijn af en zijn de hoogovens allang afgekoeld
 3. EN: The coal loading terminal, the former mine train station and a pithead frame visitors can climb are just some of the attractions
  NL: Tot de attracties behoren de kolenlaadplaats, het voormalige mijnstation en een begaanbare schachttoren
 4. EN: Good friend of mine and I\r are going to India for a few months.
  NL: lk vertrek met 'n vriendin\r naar lndië voor 'n paar maanden.
 5. EN: Take your pick of the finest wine,\r lay your bets on this bird of mine
  NL: kies maar uit de\r fijnste wijnen, gok maar raak
 6. EN: -His loyalty is not in question.\r -But mine is?
  NL: Zijn trouw staat niet ter discussie.\r -Die van mij wel?
 7. EN: No cop in the world's gonna\r believe your word over mine. Sorry.
  NL: Niet één politieman gelooft jou\r in plaats van mij. Sorry.
 8. EN: You realise that any collaboration\r of mine would have to be unofficial?
  NL: Begrijp je dat ik hier alleen\r onofficieel aan kan meewerken?
 9. EN: If your consciousness\r absolutely has to intrude upon mine...
  NL: Als je ook maar een greintje gevoel\r voor me hebt...
 10. EN: anti-personnel mine
  NL: antipersoneelmijn
 11. EN: minerals
  NL: mineralen
 12. EN: The house by the lake is mine.
  NL: Het huis bij het meer is van mij.
 13. EN: Something in his face really reminded me of an old boyfriend of mine.
  NL: Iets in zijn gezicht herinnerde mij aan een oude vriend van mij.
 14. EN: A friend of mine is studying abroad.
  NL: Een vriend van mij studeert in het buitenland.
 15. EN: Your idea is similar to mine.
  NL: Jouw idee is gelijkaardig aan het mijne.
 16. EN: These books are mine and those books are his.
  NL: Deze boeken zijn van mij en die boeken zijn van hem.
 17. EN: Tom is a friend of mine.
  NL: Tom is een vriend van mij.
 18. EN: John, a friend of mine, told me so.
  NL: John, een oude vriend van mij, heeft me dat verteld
 19. EN: He is an old friend of mine.
  NL: Hij is een oude vriend van mij.
 20. EN: I would like you to meet a friend of mine.
  NL: Ik zou je willen laten kennismaken met een vriend van mij.
 21. EN: This is mine, and this is yours.
  NL: Dit is van mij, en dit is van jou.
 22. EN: There are only two opinions: Mine and the wrong one
  NL: Er zijn slechts twee meningen: De mijne en de verkeerde
 23. EN: And once you’ve maxed out on sand there’s the Eden Project, Tintagel Castle, and historic tin mines to explore
  NL: En als u wel even aan uw taks zit wat zand betreft dan zijn er het Eden Project , Tintagel Castle , en historische de tinmijnen om te gaan verkennen
 24. EN: The colliery was built in 1932, inspired by the Bauhaus style, and was the last of Essen's coal mines to be closed down in 1986
  NL: De voormalige kolenmijn Zeche Zollverein, in 1932 in navolging van de Bauhaus-stijl gebouwd, werd in 1986 als laatste mijn in Essen stilgelegd
 25. EN: l paid for mine, Frank.
  NL: De mijne heb ik betaald, Frank.

Bekijk alle 65 voorbeeldzinnen met `mine`