Vertaal
Naar andere talen: • mean > DEmean > ESmean > FR
Vertalingen mean EN>NL
to mean willen (ww.) ; inhouden (ww.) ; betekenen (ww.) ; neerkomen op (ww.) ; bedoelen (ww.) ; beogen (ww.) ; ten doel hebben (ww.) ; ergens iets mee willen zeggen (ww.) ; beduiden (ww.) ; menen (ww.) ; van plan zijn (ww.)
the meanhet gemiddelde
mean slecht ; gemeen ; vals ; min ; laag ; laaghartig ; onedel ; laag-bij-de-grond ; banaal ; vuig ; verachtelijk ; stiekem ; achterbaks ; sluw ; geslepen ; listig ; geraffineerd ; geniepig ; snood ; slinks ; gewiekst ; doortrapt ; uitgekookt ; leep ; gehaaid ; gluiperig ; in het geniep ; ploertig ; onwaar ; onecht ; nagemaakt ; bedriegelijk ; gefingeerd ; gemene ; willen zeggen ; gemiddeld ; voorhebben ; voornemens zijn ; zich voorstellen ; doorsnee ; middelbaar ; midden- ; middelmaat ; midden
Bronnen: Wikipedia; interglot; Wakefield genealogy pages; Vlietstra; MWB

Voorbeeldzinnen met `mean`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: close-fisted
EN: mingy
EN: miserable
EN: niggardly
EN: parsimonious
EN: penny-pinching
EN: scrounging
EN: stingy
EN: tight
EN: tight-fisted

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: in the mean time, meantime, meanwhile NL: ondertussen, inmiddels
EN: mean proportional NL: middel-evenredige
EN: feel mean NL: z. beschaamd, onwel voelen
EN: the golden (happy) mean NL: de gulden middenweg
EN: means NL: middel(en) NL: inkomsten
EN: man of means NL: bemiddeld man
EN: they live beyond their means NL: ze leven boven hun inkomen
EN: by means of NL: door middel van
EN: by all (manner of) means NL: in ieder geval NL: beslist NL: zeker
EN: not by any (manner of) means, by no means NL: in geen geval
EN: means of grace NL: genademiddelen (der H. Kerk)

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App