Vertaal
Naar andere talen: • limit > DElimit > ESlimit > FR
Vertalingen limit EN>NL

1 the farthest point or place; the boundary: “There was no limit to his ambition.”
limiet

2 a restriction: “We must put a limit on our spending.”
limiet
to set a restriction on: “We must limit the amount of time we spend on this work.”
beperken

'limi'tation (Zelfstandig naamwoord)

1 an act of limiting.
beperking

2 a lack, eg of a particular facility, ability etc: “We all have our limitations.”
tekortkoming

'limited (Bijvoeglijk naamwoord)

1 (negativeunlimited) not very great, large etc; restricted: “My experience is rather limited.”
beperkt

2 (with capital, abbreviated toLtd.when written) a word used in the titles of certain companies: “West. and R. Chambers Ltd.”
N.V.

'limitless (Bijvoeglijk naamwoord)

onbegrensd
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to limit beperken (ww.) ; inperken (ww.) ; indammen (ww.) ; inkapselen (ww.) ; limiteren (ww.) ; beknotten (ww.) ; grens (ww.) ; limiet (ww.) ; begrenzing (ww.) ; uiterste (ww.) ; grenswaarde (ww.) ; begrenzen (ww.) ; afgrenzen (ww.) ; van grenzen voorzien (ww.)
limit gegeven waarde ; ondergrens ; uiterste waarde ; beperkingen opleggen aan ; perk ; drempelbedrag ; maximum ; begrenzingsteken ; scheidingsteken ; grenswaarde ; grens ; limiet ; grensmaat ; beperken in de zin van begrenzen
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; Vlietstra; Wakefield genealogy pages; Autowoordenboek


Voorbeeldzinnen met `limit`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: aim
EN: bound
EN: boundary
EN: bounds
EN: ceiling
EN: check
EN: closing date
EN: confine
EN: consideration
EN: constrain

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: superior limit NL: uiterste grens (waartoe men gaan kan)
EN: set limits to NL: paal en perk stellen aan
EN: off limits NL: verboden gebied
EN: that is the limit NL: dat is het toppunt
EN: isn't he the limit? NL: heb je ooit zo iemand gezien?
EN: go the limit NL: tot het uiterste gaan

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App