Vertaal

Vertalingen limit EN>NL

1 the farthest point or place; the boundary: “There was no limit to his ambition.”
limiet

2 a restriction: “We must put a limit on our spending.”
limiet
to set a restriction on: “We must limit the amount of time we spend on this work.”
beperken

'limi'tation (Zelfstandig naamwoord)

1 an act of limiting.
beperking

2 a lack, eg of a particular facility, ability etc: “We all have our limitations.”
tekortkoming

'limited (Bijvoeglijk naamwoord)

1 (negativeunlimited) not very great, large etc; restricted: “My experience is rather limited.”
beperkt

2 (with capital, abbreviated toLtd.when written) a word used in the titles of certain companies: “West. and R. Chambers Ltd.”
N.V.

'limitless (Bijvoeglijk naamwoord)

onbegrensd
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to limit beperken (ww.) ; inperken (ww.) ; indammen (ww.) ; inkapselen (ww.) ; limiteren (ww.) ; beknotten (ww.) ; grens (ww.) ; limiet (ww.) ; begrenzing (ww.) ; uiterste (ww.) ; grenswaarde (ww.) ; begrenzen (ww.) ; afgrenzen (ww.) ; van grenzen voorzien (ww.)
limit ondergrens ; uiterste waarde ; beperkingen opleggen aan ; perk ; beperken in de zin van begrenzen

Bronnen: interglot Vlietstra Wakefield genealogy pages Autowoordenboek
Synoniemen
EN: aim
EN: bound
EN: boundary
EN: ceiling
EN: check
EN: closing date
EN: consideration
EN: constraint
EN: control
EN: curb

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: superior limit NL: uiterste grens (waartoe men gaan kan)
EN: set limits to NL: paal en perk stellen aan
EN: off limits NL: verboden gebied
EN: that is the limit NL: dat is het toppunt
EN: isn't he the limit? NL: heb je ooit zo iemand gezien?
EN: go the limit NL: tot het uiterste gaan



Er zijn 89 zinnen met `limit` gevonden
 1. EN: Because space in the city centre is limited, taxis cannot stop anywhere they like
  NL: Omdat de ruimte in de binnenstad beperkt is mogen taxi’s niet zomaar overal stoppen
 2. EN: Known as the ‘cultural exception’, this entitles its member countries to place limits on imports of cultural items like films
  NL: Deze zogenoemde \
 3. EN: There is no age limit on human rights
  NL: Voor mensenrechten ben je nooit te oud
 4. EN: You are also allowed to bring in limited quantities - for personal consumption - of other animal products including fish products, snails and honey
  NL: U mag ook beperkte hoeveelheden andere dierlijke producten meenemen voor persoonlijk gebruik, zelfs visserijproducten, slakken en honing
 5. EN: In some of its latest efforts on this front, the EU moved in 2008 to set binding limits on emissions of fine particles known as PM2.5
  NL: Een van de laatste wapenfeiten van de EU uit 2008 is de bindende grenswaarde voor de uitstoot van fijn stof van het type PM2,5
 6. EN: In the course of the centuries the city was enlarged several times beyond the limits of the fortifications
  NL: In de loop van de tijd werd de stad steeds verder naar buiten toe uitgebouwd
 7. EN: Ltd (Limited responsability)
  NL: BV (Besloten Vennootschap)
 8. EN: night limit(s)
  NL: beperking op nachtvluchten
 9. EN: fuel imbalance limits
  NL: grenzen voor ongelijke brandstofverdeling
 10. EN: speed limiting point
  NL: snelheidsbegrenzingspunt
 11. EN: limited submission
  NL: onderhandse aanbesteding
 12. EN: SIngle Member Limited Liability Company (SMLLC)
  NL: Eenpersoons Besloten Venootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (EBVBA)
 13. EN: including but not limited to
  NL: waaronder doch niet uitputtend
 14. EN: 5 keywords optimization with limited competition
  NL: de optimalisatie is voor 5 keywords met beperkte concurrentie
 15. EN: limit of quantification
  NL: bepalingslimiet
 16. EN: limited enrolment programme
  NL: numerus fixus opleiding
 17. EN: Limited (Ltd)
  NL: Besloten Vennootschap (B.V.)
 18. EN: LEL value or Lower Explosion Limit
  NL: LEL-waarde of Onderste explosiegrens
 19. EN: Lower explosion limit or LEL value
  NL: Onderste explosiegrens of LEL waarde
 20. EN: TLV or Threshold Limit Value
  NL: TLV of Grenswaarde
 21. EN: Limit value
  NL: Grenswaarde
 22. EN: disposable limits
  NL: beschikkingsruimte
 23. EN: limited visibility
  NL: beperkt zicht
 24. EN: internal limiting membranes
  NL: membrana limitans interna (in oog)
 25. EN: Because of its location, the possibilities are virtually limitless
  NL: Door de ligging zijn de mogelijkheden nagenoeg onbegrensd

Bekijk alle 89 voorbeeldzinnen met `limit`