Vertaal

Vertalingen life EN>NL

1 the quality belonging to plants and animals which distinguishes them from rocks, minerals etc and things which are dead: “Doctors are fighting to save the child's life.”
leven

2 the period between birth and death: “He had a long and happy life.”
leven

3 liveliness: “She was full of life and energy.”
levendigheid

4 a manner of living: “She lived a life of ease and idleness.”
leven

5 the period during which any particular state exists: “He had many different jobs during his working life.”
leven

6 living things: “It is now believed that there may be life on Mars”
leven

7 the story of a life: “He has written a life of Churchill.”
biografie

8 life imprisonment: “He was given life for murder.”
levenslang

'lifeless (Bijvoeglijk naamwoord)

1 dead: “a lifeless body.”
levenloos

2 not lively; uninteresting: “The actress gave a lifeless performance.”
lusteloos

'lifelike (Bijvoeglijk naamwoord)

like a living person, animal etc: “The statue was very lifelike”
levensecht

life-and-'death (Bijvoeglijk naamwoord)

serious and deciding between life and death: “a life-and-death struggle.”
van levensbelang, op leven en dood

'lifebelt (Zelfstandig naamwoord)

a ring or belt filled with air or made of a material which floats, for keeping a person afloat.
reddingsgordel

'lifeboat (Zelfstandig naamwoord)

a boat for saving shipwrecked people.
reddingsboot

'lifebuoy (Zelfstandig naamwoord)

a buoy intended to support a person in the water till he can be rescued.
reddingsboei

'life-cycle (Zelfstandig naamwoord)

the various stages through which a living thing passes: “the life-cycle of the snail.”
levenscyclus

life expectancy

the (average) length of time a person can expect to live.
levensverwachting

'lifeguard (Zelfstandig naamwoord)

a person employed to protect and rescue swimmers at a swimming-pool, beach etc.
badmeester

'life-jacket (Zelfstandig naamwoord)

a sleeveless jacket filled with material that will float, for keeping a person afloat.
zwemvest

'lifeline (Zelfstandig naamwoord)

a rope for support in dangerous operations or thrown to rescue a drowning person.
reddingslijn

'lifelong (Bijvoeglijk naamwoord)

lasting the whole length of a life: “a lifelong friendship.”
levenslang

'life-saving (Zelfstandig naamwoord)

the act or skill of rescuing people from drowning: “The boy is being taught life-saving.”
het redden

'life-size(d) (Bijvoeglijk naamwoord)

(of a copy, drawing etc) as large as the original: “a life-sized statue.”
levensgroot

'lifetime (Zelfstandig naamwoord)

the period of a person's life: “He saw many changes in his lifetime.”
leven

as large as life

in person; actually: “I went to the party and there was John as large as life.”
in levende lijve

bring to life

to make lively or interesting: “His lectures really brought the subject to life.”
tot leven brengen

come to life

to become lively or interesting: “The play did not come to life until the last act.”
tot leven komen

for life

until death: “They became friends for life.”
voor het leven

the life and soul of the party

a person who is very active, enthusiastic, amusing etc© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the lifehet aanzijn ; het zijn ; het bestaan ; het leven ; de existentie (v) ; de levensduur (m) ; de duurzaamheid (v) ; de bestendigheid (v) ; het leventje ; het levensproces
life brandduur ; gebruiksduur ; standtijd ; hachje

Bronnen: Wikipedia interglot Vlietstra Wakefield genealogy pages
Synoniemen
EN: duration
EN: energy
EN: enthusiasm
EN: existence
EN: go
EN: life span
EN: natural life
EN: time
EN: vivacity
EN: Zelfst. Naamw.

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: my life NL: lieveling!
EN: for dear life NL: dringend, in ernst
EN: high life NL: de aristocratie
EN: as large as life NL: levensgroot NL: in levenden lijve
EN: have the time of one's life NL: z. reusachtig amuseren
EN: lease of life NL: levensperiode
EN: a cat has nine lives NL: 'n kat is taai
EN: each player has two lives NL: iedere speler heeft twee kansen
EN: this life NL: dit (aardse) leven
EN: long life to him! NL: hij leve lang!
EN: he took his life in his hands NL: hij waagde zijn leven
EN: not for the life of me NL: dat nooit!
EN: drawn from (the) life NL: naar het leven getekend
EN: sound in life and limb NL: gezond van lijf en leden
EN: on, upon my life NL: op m'n woord
EN: a description to the life NL: beschrijving naar het leven
EN: she was brought to life NL: ze werd weer bijgebracht
EN: see life NL: levenservaring opdoenEr zijn 100 zinnen met `life` gevonden
 1. EN: So, Father, do you ever have\r any doubts about the religious life?
  NL: Zo, Father, heeft u enige twijfels\r over het religieuze leven?
 2. EN: Atmospheric and full of life: Ingolstadt
  NL: Sfeervol en vol levenslust: Ingolstadt
 3. EN: The distinctive architecture encourages visitors to look deeper into Nussbaum's life and work
  NL: De zeer speciale architectuur zorgt voor een diepgaande confrontatie met het leven en werk van Nussbaum
 4. EN: This valley is a strange world, a transition from soft to coarse, a myth where you can just go and see it in real life
  NL: Dit dal is een wonderlijke wereld, een overgang van zacht naar ruw, een sprookje dat je zomaar in het echt kunt gaan bekijken
 5. EN: Once you have learnt it, you can do it for the rest of your life!
  NL: Heeft men het van klein af geleerd, dan kan men het zijn leven lang
 6. EN: Anton Pieck drew the designs and Peter Reijnders was the technician who brought them to life
  NL: Anton Pieck tekent de ontwerpen en Peter Reijnders brengt deze technisch tot leven
 7. EN: in real life
  NL: naar mijn mening
 8. EN: Swedish lifestyle
  NL: Zweedse levensstijl
 9. EN: Daily stresses and strains may interfere with the enjoyment of life’s little luxuries
  NL: Het leven zit vol stress waardoor we steeds vaker vergeten te genieten van de kleine dingen in het leven
 10. EN: The Jane Austen Centre celebrates Bath’s most famous resident as well as giving you an insight into life during Regency times
  NL: Het Jane Austen Centre eert de beroemdste inwoner van Bath en geeft u ook een inkijk in het leven tijdens de Regency tijd
 11. EN: Unsurprisingly, Stratford also has excellent theatres, making it an ideal place to witness those famous words being bought to life
  NL: Het zal u niet verbazen dat Stratford uitstekende theaters heeft waardoor het een ideale plaats is om de beroemde woorden tot leven te zien komen
 12. EN: Because you know, they have no morals\r and no respect for human life.
  NL: Omdat je weet, zij hebben geen moraal\r en geen respect voor het menselijke leven.
 13. EN: Experience the Middle Ages brought to life every day in Erfurt
  NL: Beleef de middeleeuwen: iedere dag live in Erfurt
 14. EN: Frankfurt's people are proud of their city, which puts most others in the shade when it comes to quality of life
  NL: Groot is inmiddels ook de trots van de bewoners van Frankfurt op hun stad, die op het gebied van levenskwaliteit vrijwel alles in de schaduw stelt
 15. EN: Where history is brought to life and is still being written
  NL: Hier wordt geschiedenis niet alleen geleefd, hier wordt zij ook vandaag de dag nog geschreven
 16. EN: In her diary, Lady Jeltje de Bosch Kemper, who lived there around 1850, wrote of the deadly boredom in her life
  NL: Jonkvrouw Jeltje de Bosch Kemper, die omstreeks 1850 hier woonde, schreef in haar dagboek over de dodelijke saaiheid in haar leven
 17. EN: The pub lies at the heart of cultural, social and musical life in Ireland
  NL: De pub vormt in Ierland het middelpunt van het culturele, sociale en muzikale leven
 18. EN: The life and soul of the land
  NL: Het leven en de ziel van het land
 19. EN: A real-life tale of turbulent times coupled with heroic feats of bravery
  NL: Een waargebeurd verhaal, over turbulente tijden en oude culturen
 20. EN: Children experience life in the mountains on the basis of the figures from the Heidi cartoons
  NL: Kinderen ervaren het leven in de bergen aan de hand van de figuren uit de Heidi tekenfilms
 21. EN: The magazine looks at an exciting theme every month, articles cover travel, lifestyle, fun gadgets, and interesting facts and figures
  NL: Elke maandelijkse editie heeft weer een ander verrassend thema met artikelen over reizen, lifestyle en leuke gadgets, interessante weetjes en cijfers
 22. EN: You get strong associations to an earlier and simpler life
  NL: U gaat terug in de tijd naar een vroeger en eenvoudiger leven
 23. EN: I’ve never been so scared in all my life
  NL: Ik ben nog nooit van mijn leven zo bang geweest
 24. EN: he got a life sentence
  NL: hij kreeg levenslang
 25. EN: I think boring science lessons put kids off the subject for life
  NL: Ik denk dat door saaie natuur-scheikundelessen kinderen dit vak voor de rest van hun leven tegenstaat

Bekijk alle 100 voorbeeldzinnen met `life`