Vertaal

Vertalingen life EN>NL

1 the quality belonging to plants and animals which distinguishes them from rocks, minerals etc and things which are dead: “Doctors are fighting to save the child's life.”
leven

2 the period between birth and death: “He had a long and happy life.”
leven

3 liveliness: “She was full of life and energy.”
levendigheid

4 a manner of living: “She lived a life of ease and idleness.”
leven

5 the period during which any particular state exists: “He had many different jobs during his working life.”
leven

6 living things: “It is now believed that there may be life on Mars”
leven

7 the story of a life: “He has written a life of Churchill.”
biografie

8 life imprisonment: “He was given life for murder.”
levenslang

'lifeless (Bijvoeglijk naamwoord)

1 dead: “a lifeless body.”
levenloos

2 not lively; uninteresting: “The actress gave a lifeless performance.”
lusteloos

'lifelike (Bijvoeglijk naamwoord)

like a living person, animal etc: “The statue was very lifelike”
levensecht

life-and-'death (Bijvoeglijk naamwoord)

serious and deciding between life and death: “a life-and-death struggle.”
van levensbelang, op leven en dood

'lifebelt (Zelfstandig naamwoord)

a ring or belt filled with air or made of a material which floats, for keeping a person afloat.
reddingsgordel

'lifeboat (Zelfstandig naamwoord)

a boat for saving shipwrecked people.
reddingsboot

'lifebuoy (Zelfstandig naamwoord)

a buoy intended to support a person in the water till he can be rescued.
reddingsboei

'life-cycle (Zelfstandig naamwoord)

the various stages through which a living thing passes: “the life-cycle of the snail.”
levenscyclus

life expectancy

the (average) length of time a person can expect to live.
levensverwachting

'lifeguard (Zelfstandig naamwoord)

a person employed to protect and rescue swimmers at a swimming-pool, beach etc.
badmeester

'life-jacket (Zelfstandig naamwoord)

a sleeveless jacket filled with material that will float, for keeping a person afloat.
zwemvest

'lifeline (Zelfstandig naamwoord)

a rope for support in dangerous operations or thrown to rescue a drowning person.
reddingslijn

'lifelong (Bijvoeglijk naamwoord)

lasting the whole length of a life: “a lifelong friendship.”
levenslang

'life-saving (Zelfstandig naamwoord)

the act or skill of rescuing people from drowning: “The boy is being taught life-saving.”
het redden

'life-size(d) (Bijvoeglijk naamwoord)

(of a copy, drawing etc) as large as the original: “a life-sized statue.”
levensgroot

'lifetime (Zelfstandig naamwoord)

the period of a person's life: “He saw many changes in his lifetime.”
leven

as large as life

in person; actually: “I went to the party and there was John as large as life.”
in levende lijve

bring to life

to make lively or interesting: “His lectures really brought the subject to life.”
tot leven brengen

come to life

to become lively or interesting: “The play did not come to life until the last act.”
tot leven komen

for life

until death: “They became friends for life.”
voor het leven

the life and soul of the party

a person who is very active, enthusiastic, amusing etc© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the lifehet aanzijn ; het zijn ; het bestaan ; het leven ; de existentie (v) ; de levensduur (m) ; de duurzaamheid (v) ; de bestendigheid (v) ; het leventje ; het levensproces
life brandduur ; gebruiksduur ; standtijd ; hachje

Bronnen: Wikipedia interglot Vlietstra Wakefield genealogy pages
Synoniemen
EN: duration
EN: energy
EN: enthusiasm
EN: existence
EN: go
EN: life span
EN: natural life
EN: time
EN: vivacity
EN: Zelfst. Naamw.

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: my life NL: lieveling!
EN: for dear life NL: dringend, in ernst
EN: high life NL: de aristocratie
EN: as large as life NL: levensgroot NL: in levenden lijve
EN: have the time of one's life NL: z. reusachtig amuseren
EN: lease of life NL: levensperiode
EN: a cat has nine lives NL: 'n kat is taai
EN: each player has two lives NL: iedere speler heeft twee kansen
EN: this life NL: dit (aardse) leven
EN: long life to him! NL: hij leve lang!
EN: he took his life in his hands NL: hij waagde zijn leven
EN: not for the life of me NL: dat nooit!
EN: drawn from (the) life NL: naar het leven getekend
EN: sound in life and limb NL: gezond van lijf en leden
EN: on, upon my life NL: op m'n woord
EN: a description to the life NL: beschrijving naar het leven
EN: she was brought to life NL: ze werd weer bijgebracht
EN: see life NL: levenservaring opdoenEr zijn 100 zinnen met `life` gevonden
 1. EN: Take flights to Dubai for a taste of desert life
  NL: Boek uw vliegtickets naar Dubai voor een bijzonder avontuur in de woestijn
 2. EN: I wish you all the best for the rest of your life
  NL: Ik wens je het beste voor je verdere leven
 3. EN: I've had better meals in my life
  NL: Ik heb wel eens beter gegeten
 4. EN: From that moment on steamships became part of everyday life in Amsterdam's port
  NL: Vanaf dat moment maken stoomschepen deel uit van het dagelijks leven in de Amsterdamse haven
 5. EN: Geometry brought to life: Dockland
  NL: Meetkunde in het dagelijks leven: Dockland
 6. EN: Student life: between pub and lecture theatre
  NL: Studentenleven: tussen collegezaal en café
 7. EN: Ingolstadt – a town of many facets, full of history and tradition yet with a modern, urban flair, vibrant and full of life
  NL: Een stad met talrijke facetten – boordevol traditie en historie, tegelijkertijd met een modern stedelijk karakter, levendig en vol levenslust
 8. EN: A vibrant centre of intellectual life: Karlsruhe
  NL: Denkfabriek met savoir-vivre: Karlsruhe
 9. EN: A mecca for books, Bach and trade fairs – and with a university to boot – this dynamic hub in north-west Saxony fairly pulses with life
  NL: In de dynamische boeken-, Bach-, beurzen- en universiteitsstad in het noordwesten van Saksen bruist het van het leven
 10. EN: But really life is dandy
  NL: Maar het leven is dagelijks
 11. EN: For my life
  NL: Want mijn leven
 12. EN: Spare him his life from this monstrosity
  NL: Bespaar hem het leven van dit misbaksel
 13. EN: If you wish to view or change your account information, click on 'my lifestore'
  NL: Indien je jouw accountgegevens wenst te bekijken of wijzigen, kan dat onder de knop 'mijn lifestore'
 14. EN: Lord knows that it would take another place, another time, another world, another life
  NL: God weet dat er een andere plek, een andere tijd, een andere wereld, een ander leven voor nodig zou zijn
 15. EN: In a couple of years life will be very different
  NL: Over een paar jaar zal het leven heel anders zijn
 16. EN: Adult groups can take advantage of reductions up to 50% on Hi-life fares!
  NL: Groepen volwassenen kunnen recht hebben op maximaal 50% korting ten opzichte van het Hi-life-tarief!
 17. EN: Many people associate Sweden with a fresh, healthy way of life
  NL: Veel mensen denken bij Zweden aan een frisse en gezonde manier van leven
 18. EN: The IKEA vision is to create a better everyday life for the many people
  NL: IKEA wil een beter dagelijks leven creëren voor zoveel mogelijk mensen
 19. EN: It’s the perfect place for a life-affirming blast of fresh air
  NL: Het is een perfecte plek om een essentiële dosis frisse lucht op te doen
 20. EN: And why not take a boat along the river from Maidstone to the Museum of Kent Life, a fantastic open-air historical experience
  NL: En waarom niet met een boot de rivier op van Maidstone naar het Museum of Kent Life , een fantastische, historische openluchtbelevenis
 21. EN: a new lease of life for Germany's former capital
  NL: Het tweede leven van de vroegere hoofdstad
 22. EN: Sport can bridge social divides, and bring together people from all walks of life
  NL: Sport kan een brug slaan tussen sociale klassen en mensen uit alle rangen en standen
 23. EN: promote healthier lifestyles
  NL: gezond leven bevorderen;
 24. EN: In My Secret Life
  NL: in mijn geheime leven
 25. EN: Shelf life
  NL: Opslagstabiliteit

Bekijk alle 100 voorbeeldzinnen met `life`