Vertaal

Vertalingen injuries EN>NL
the injuriesde blessures ; de wonden ; de verwondingen ; de kwetsuren ; de schades

Bron: interglot
Synoniemen
EN: damages

Er zijn 5 zinnen met `injuries` gevonden
 1. EN: Examine animals to detect and determine the nature of diseases, disorders or injuries.
  NL: Onderzoekt dieren om de aard en oorzaak van ziektes, afwijkingen of verwondingen te bepalen.
 2. EN: Prepare written reports on the state of patients` injuries and treatment provided
  NL: Rapporteert over de toestand (van de verwondingen) van zorgbehoeftigen en de gegeven behandeling.
 3. EN: Prevent injuries and dangerous situations and take action when they occur, e.g. by providing first aid.
  NL: Voorkomt ongevallen en gevaarlijke situaties en onderneemt gepaste actie indien deze situaties zich voordoen, bijv. door eerste hulp te verlenen.
 4. EN: Surgeons treat diseases, injuries, and deformities by invasive methods, such as manual manipulation or by using instruments and appliances.
  NL: Een chirurg voert operatieve handelingen uit om ziektes, verwondingen en afwijkingen door operatieve handelingen te behandelen.
 5. EN: Three people were taken to hospital with injuries
  NL: Drie mensen werden met verwondingen in het ziekenhuis opgenomen