Vertaal

Vertalingen indigenous EN>NL
indigenous (bijv.naamw.)de inlander (m) ; inlandse (bijv.naamw.) ; de inboorling (m) ; de autochtoon ; oorpronkelijke bewoner (znw.) ; inheems (bijv.naamw.) ; ingeborene (znw.) ; inlands (bijv.naamw.) ; inheemse (bijv.naamw.)
indigenous indigeen ; oorspronkelijk

Bronnen: interglot Wakefield genealogy pages KNNV Botanical glossary
Synoniemen
EN: autochthonal
EN: autochthonic
EN: autochthonous
EN: endemic
EN: native
EN: natural
EN: original