Vertaal

Vertalingen indigenous EN>NL
indigenous (bijv.naamw.)de inlander (m) ; inlandse (bijv.naamw.) ; de inboorling (m) ; de autochtoon ; oorpronkelijke bewoner (znw.) ; inheems (bijv.naamw.) ; ingeborene (znw.) ; inlands (bijv.naamw.) ; inheemse (bijv.naamw.)
indigenous indigeen ; oorspronkelijk

Bronnen: interglot Wakefield genealogy pages KNNV Botanical glossary
Synoniemen
EN: autochthonal
EN: autochthonic
EN: autochthonous
EN: endemic
EN: native
EN: natural
EN: original

Er zijn 2 zinnen met `indigenous` gevonden
  1. EN: Like other indigenous peoples, the Sami lived at one with nature
    NL: Zoals andere oorspronkelijke volkeren, stonden de Samen dicht bij de natuur
  2. EN: The EU is home to more than 60 indigenous regional or minority languages, spoken by around 40 million people
    NL: In de EU worden meer dan 60 inheemse regionale of minderheidstalen gesproken door in totaal ongeveer 40 miljoen mensen