Vertaal

Vertalingen habit EN>NL


Er zijn 11 zinnen met `habit` gevonden
 1. EN: However beach holidays in England can be low-key, too, with many areas providing important wildlife habitats
  NL: Maar strandvakanties in Engeland kunnen ook rustig zijn en er zijn veel gebieden die een belangrijke leefomgeving bieden voor allerlei wilde dieren
 2. EN: habituation
  NL: tolerantie
 3. EN: not particularly part of his natural habitat
  NL: niet meteen tot zijn biotoop behoren
 4. EN: A natural habitat and biosphere: the Baltic information centre
  NL: Leefruimte en biosfeer: Ostsee-Infocenter
 5. EN: Don't make it a habit,\r or l'll charge you.
  NL: lk stuur wel 'n rekening.\r -Toch gevoel voor humor.
 6. EN: habitual
  NL: habitueel
 7. EN: as per her usual bad habit
  NL: naar slechte gewoonte van
 8. EN: You must kick the habit
  NL: Je moet van je verslaving af zien te komen
 9. EN: The EU has committed to stopping the decline of endangered species and habitats in the EU by 2010, but reaching that goal will require much effort
  NL: De EU heeft beloofd uiterlijk in 2010 het tij te keren voor bedreigde soorten en habitats in de EU, maar dat is geen gemakkelijke taak
 10. EN: Maintain discipline and good working habits in the classroom.
  NL: Houdt orde en zorgt voor een goede werksfeer in het klaslokaal.
 11. EN: habit-forming
  NL: verslavend