Vertaal

Vertalingen habit EN>NL

1 something which a person does usually or regularly: “the habit of going for a walk before bed”
gewoonte

2 a tendency to do the same things that one has always done: “I did it out of habit.”
uit gewoonte

3 clothes: “a monk's habit.”
habijt

habitual (Bijvoeglijk naamwoord)

1 having a habit of doing, being etc (something): “He's a habitual drunkard.”
gewoonte-

2 done etc regularly: “He took his habitual walk before bed.”
gewone, gewoonlijke

habitually (Bijwoord)

gewoon, gewoonlijk

from force of habit

because one is used to doing (something): “I took the cigarette from force of habit.”
uit gewoonte

get (someone) into

to make (a person) start or stop doing (something) as a habit: “I wish I could get out of the habit of biting my nails”
aanwennen; afwennen, afleren
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the habithet gebruik ; de gewoonte (v) ; de traditie (v) ; de usance ; de eigenaardigheid (v) ; de merkwaardigheid (v) ; de bijzondere geaardheid (v) ; de hebbelijkheid (v) ; de vreemdsoortigheid (v) ; kerkgewaad (znw.) ; liturgisch gewaad (znw.) ; priesterlijk ambtsgewaad (znw.) ; de pij ; het habijt ; geestelijk gewaad (znw.) ; het aanwensel

Bronnen: interglot Wakefield genealogy pages
Synoniemen
EN: compulsion
EN: craving
EN: dependence
EN: infatuation
EN: mannerism
EN: need
EN: obsession
EN: quirk
EN: way
EN: custom

Er zijn 11 zinnen met `habit` gevonden
 1. EN: However beach holidays in England can be low-key, too, with many areas providing important wildlife habitats
  NL: Maar strandvakanties in Engeland kunnen ook rustig zijn en er zijn veel gebieden die een belangrijke leefomgeving bieden voor allerlei wilde dieren
 2. EN: habituation
  NL: tolerantie
 3. EN: not particularly part of his natural habitat
  NL: niet meteen tot zijn biotoop behoren
 4. EN: A natural habitat and biosphere: the Baltic information centre
  NL: Leefruimte en biosfeer: Ostsee-Infocenter
 5. EN: Don't make it a habit,\r or l'll charge you.
  NL: lk stuur wel 'n rekening.\r -Toch gevoel voor humor.
 6. EN: habitual
  NL: habitueel
 7. EN: as per her usual bad habit
  NL: naar slechte gewoonte van
 8. EN: You must kick the habit
  NL: Je moet van je verslaving af zien te komen
 9. EN: The EU has committed to stopping the decline of endangered species and habitats in the EU by 2010, but reaching that goal will require much effort
  NL: De EU heeft beloofd uiterlijk in 2010 het tij te keren voor bedreigde soorten en habitats in de EU, maar dat is geen gemakkelijke taak
 10. EN: Maintain discipline and good working habits in the classroom.
  NL: Houdt orde en zorgt voor een goede werksfeer in het klaslokaal.
 11. EN: habit-forming
  NL: verslavend