Vertaal

Vertalingen gross EN>NL

1 very bad: “gross errors/indecency.”
grof, zwaar, schokkend

2 vulgar: “gross behaviour/language.”
grof, vulgair

3 too fat: “a large, gross woman.”
dik

4 total: “The gross weight of a parcel is the total weight of the contents, the box, the wrapping etc.”
totaal, bruto
the total amount (of several things added together).
bruto verdienste

'grossly (Bijwoord)

: “grossly underpaid”
grof, zwaar; op afstotelijke wijze
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the grossde meerderheid (v) ; het gros
gross (bijv.naamw.) bruto (bijv.naamw.) ; grof (bijv.naamw.) ; plat (bijv.naamw.) ; lomp (bijv.naamw.) ; banaal (bijv.naamw.) ; triviaal (bijv.naamw.) ; vunzig (bijv.naamw.) ; schunnig (bijv.naamw.) ; platvloers (bijv.naamw.) ; laag-bij-de-grond (bijv.naamw.) ; merendeel (bijv.naamw.) ; grootste deel (bijv.naamw.) ; vuil (bijv.naamw.) ; morsig (bijv.naamw.) ; kliederig (bijv.naamw.) ; knoeierig (bijv.naamw.) ; schromelijk (bijv.naamw.)
gross walgelijk

Bronnen: interglot Wikipedia
Synoniemen
EN: gross
EN: messy
EN: overall
EN: total

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: gross lease NL: bruto verhuur
EN: gross weight NL: bruto gewicht
EN: in (the) gross NL: in zijn geheel NL: in het grootEr zijn 18 zinnen met `gross` gevonden
 1. EN: The transport sector generates 10% of EU wealth in terms of gross domestic product (GDP) and provides more than ten million jobs
  NL: De vervoerssector zorgt voor 10% van de welvaart van de EU, uitgedrukt in bruto binnenlands product (BBP) en biedt werk aan meer dan 10 miljoen mensen
 2. EN: gross anatomy
  NL: macroscopische anatomie
 3. EN: gross floor area
  NL: bvo
 4. EN: gross weight
  NL: brutogewicht
 5. EN: gross salary
  NL: brutosalaris
 6. EN: gross-up
  NL: gebruteerd/bruteren
 7. EN: That's gross.
  NL: Dat is smerig.
 8. EN: grossed (up)
  NL: gebruteerd
 9. EN: gross motoric
  NL: grofmotorisch
 10. EN: Gross turnover
  NL: Bruto omzet
 11. EN: It's a gross distortion of the truth.
  NL: Het is een grove verdraaiing van de waarheid.
 12. EN: maximum gross weight
  NL: maximaal brutogewicht/ totaalgewicht
 13. EN: Why? My last two pictures haven't grossed\r as big as they used to...
  NL: Waarom? Mijn laatste twee films\r zijn niet zo'n succes als anders...
 14. EN: only what they're selling\r grosses $87 billion a year!
  NL: maar wat ze verkopen\r levert $87 miljard per jaar op.
 15. EN: gross wage
  NL: brutoloon
 16. EN: gross negligence or intentional act
  NL: grove schuld dan wel opzet
 17. EN: grossing-up
  NL: brutering
 18. EN: gross
  NL: bruto (salaris)