Vertaal
Naar andere talen: • grey > DEgrey > ESgrey > FR
Vertalingen grey EN>NL

1 of a mixture of colour between black and white: “Ashes are grey.”
grijs

2 grey-haired: “He's turning/going grey.”
grijs(harig)

1 (any shade of) a colour between black and white: “Grey is rather a dull colour.”
grijs

2 something grey in colour: “I never wear grey.”
grijs
to become grey or grey-haired.
grijs worden

'greyish (Bijvoeglijk naamwoord)

close to grey: “a greyish-green dress.”
grijsachtig
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the greyde schimmel (m)
grey grijs ; grauwkleurig ; grijsharig ; wit paard ; triest ; somber ; troosteloos ; mistroostig ; vreugdeloos ; grauw ; grijze ; mat ; grijs
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; MWB; Download IATE, European Union, 2017.


Voorbeeldzinnen met `grey`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: achromatic
EN: discoloured
EN: dull
EN: gray
EN: grayish
EN: grey-headed
EN: greyish
EN: hoary
EN: pale
EN: silvery

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: grey
US-spelling: gray
Uitdrukkingen en gezegdes
EN: gray friars NL: franciskanen
EN: the gray mare is the better horse NL: de vrouw heeft de broek aan
EN: gray topper NL: grijze hoge hoed NL: zie ook eminence

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App