Vertaal

Vertalingen green EN>NL

1 of the colour of growing grass or the leaves of most plants: “a green hat.”
groen

2 not ripe: “green bananas.”
groen, onrijp

3 without experience: “Only someone as green as you would believe a story like that.”
nieuw

4 looking as if one is about to be sick; very pale: “He was green with envy (= very jealous).”
groen (scheel) zien van afgunst

1 the colour of grass or the leaves of plants: “the green of the trees in summer.”
groen

2 something (eg paint) green in colour: “I've used up all my green.”
groene verf

3 an area of grass: “a village green.”
grasveld

4 an area of grass on a golf course with a small hole in the centre.
golfbaan

5 concerned with the protection of the environment: “green issues”
milieu-; de groenen

'greenish (Bijvoeglijk naamwoord)

close to green: “a greenish dress.”
groenig, groenachtig

greens (noun plural)

green vegetables: “Children are often told that they must eat their greens.”
groenten

'greenfly (Zelfstandig naamwoord)

a type of small, green insect: “The leaves of this rose tree have been eaten by greenfly.”
bladluis

'greengage (Zelfstandig naamwoord)

a greenish-yellow type of plum.
reine-claude

'greengrocer (Zelfstandig naamwoord)

a person who sells fruit and vegetables.
groenteboer, groenteman

'greenhouse (Zelfstandig naamwoord)

a building usually of glass, in which plants are grown.
broeikas

'greenhouse effect (Zelfstandig naamwoord)

(singular) the gradual heating of the atmosphere caused by air pollution which traps energy from the sun.
broeikaseffect

the green light

permission to begin: “We can't start until he gives us the green light.”
het groene licht
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to green groen maken (ww.) ; groen worden (ww.) ; groenen (ww.)
the greenhet grasveld ; het gazon ; het grasperk ; het lover ; het loof ; het gebladerte
green (bijv.naamw.) groen (bijv.naamw.) ; groenkleurig (bijv.naamw.) ; groengekleurd (bijv.naamw.)
green meent ; brink

Bronnen: KNNV Botanical glossary interglot KNNV
Synoniemen
EN: chromatic
EN: common
EN: dark-green
EN: fertile
EN: grassy
EN: greenish
EN: inexpert
EN: innocent
EN: leafy
EN: light-green

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: greenold age NL: krasse oude dag
EN: green eye NL: jaloezie, 'schele ogen'
EN: greens NL: (blad)groente(n)
EN: in the green of his youth NL: in de bloei van zijn jeugd
EN: do you see any green in my eye? NL: zie je me voor (zo) onnozel aan?
EN: give a person the green (light) NL: iemand verlof geven om te beginnen, door te gaan
EN: green wave NL: 'groene golf', ononderbroken verkeersstroomEr zijn 71 zinnen met `green` gevonden
 1. EN: New York is famous for its jazz clubs, including Blue Note and Smalls in Greenwich Village
  NL: New York is beroemd om zijn jazz clubs, zoals de Blue Note en Smalls in Greenwich Village
 2. EN: The green belt's emblem is a friendly character called the Grüngürteltier, who has so far only been spotted in Frankfurt's leafy surroundings
  NL: En de woonplaats van het 'groengordelbeest', een fabelwezen dat, naar men zegt, tot dusver uitsluitend in de Frankfurtse groengordel is gesignaleerd
 3. EN: Head to picturesque Reeth with its village green, craft shops and tearooms
  NL: Ga naar het pittoreske Reeth met zijn dorpsbrink, ambachtswinkels en tearooms
 4. EN: Want to hire a green car but only need it for a few hours?
  NL: U heeft voor een paar uur een groene auto nodig?
 5. EN: Hundertwasser's legacy: the Green Citadel
  NL: De nalatenschap van Hundertwasser: de Groene Citadel
 6. EN: Perry Green is the centre for Henry Moore research, and the site of Hoglands, Henry Moore’s former home in Hertfordshire
  NL: Perry Green is het centrum voor onderzoek naar Henry Moore en de plek van Hoglands, het voormalige thuis van Henry Moore in Hertfordshire
 7. EN: The EU is working for a global agreement to reduce emissions of greenhouse gases and is leading the way by taking bold action of its own
  NL: De EU spant zich in voor een wereldwijd verdrag om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en geeft zelf het goede voorbeeld
 8. EN: And they're green.
  NL: Ze zijn groen.
 9. EN: Thanks for coming, Green. Mom\r would've been happy you made it.
  NL: Bedankt voor je komst.\r Mam zou er blij mee zijn.
 10. EN: What do you say, Green?\r Any ideas?
  NL: Wat denk je, Green? Nog ideeën?
 11. EN: Wait, Green, how do you go from\r petty thug to contract killer?
  NL: Hoe kom je erblj dat het\r huurmoordenaars waren?
 12. EN: You gonna walk out there\r and tell them I killed Green.
  NL: Je wilt ze gaan vertellen\r dat ik Green vermoord heb.
 13. EN: Green, wait!\r There is something I forgot.
  NL: Wacht. lk ben iets vergeten.
 14. EN: Green Heron
  NL: Groene Reiger
 15. EN: Greenish Warbler
  NL: Grauwe Fitis
 16. EN: Levaillants's Green Woodpecker
  NL: Levaillants Specht
 17. EN: green apple (slang)
  NL: knop voor de nood-zuurstoftoevoer
 18. EN: Greenshank
  NL: Groenpootruiter
 19. EN: Colorless green ideas sleep furiously.
  NL: Kleurloze groene ideeën slapen woedend.
 20. EN: The walls of my room are green.
  NL: De muren van mijn kamer zijn groen.
 21. EN: The greengrocer doesn't have any change
  NL: De groenteboer heeft geen wisselgeld
 22. EN: The floor in the middle of this room was reinforced to accommodate the weight of a man-sized green, jasper marbled vase mounted with gold
  NL: In een nis van deze ruimte is de vloer verstevigd om een manshoge groene, jaspismarmeren vaas met goudbeslag te kunnen dragen
 23. EN: The three-climate greenhouse
  NL: De drieklimatenkas
 24. EN: And budding gardeners and those with green thumbs should not miss the Savill Gardens
  NL: En tuiniers in de dop mogen de Savill Gardens niet missen
 25. EN: A golden age at the Green Vault
  NL: Gouden tijden in het Groene Gewelf

Bekijk alle 71 voorbeeldzinnen met `green`