Vertaal

Vertalingen green EN>NL

1 of the colour of growing grass or the leaves of most plants: “a green hat.”
groen

2 not ripe: “green bananas.”
groen, onrijp

3 without experience: “Only someone as green as you would believe a story like that.”
nieuw

4 looking as if one is about to be sick; very pale: “He was green with envy (= very jealous).”
groen (scheel) zien van afgunst

1 the colour of grass or the leaves of plants: “the green of the trees in summer.”
groen

2 something (eg paint) green in colour: “I've used up all my green.”
groene verf

3 an area of grass: “a village green.”
grasveld

4 an area of grass on a golf course with a small hole in the centre.
golfbaan

5 concerned with the protection of the environment: “green issues”
milieu-; de groenen

'greenish (Bijvoeglijk naamwoord)

close to green: “a greenish dress.”
groenig, groenachtig

greens (noun plural)

green vegetables: “Children are often told that they must eat their greens.”
groenten

'greenfly (Zelfstandig naamwoord)

a type of small, green insect: “The leaves of this rose tree have been eaten by greenfly.”
bladluis

'greengage (Zelfstandig naamwoord)

a greenish-yellow type of plum.
reine-claude

'greengrocer (Zelfstandig naamwoord)

a person who sells fruit and vegetables.
groenteboer, groenteman

'greenhouse (Zelfstandig naamwoord)

a building usually of glass, in which plants are grown.
broeikas

'greenhouse effect (Zelfstandig naamwoord)

(singular) the gradual heating of the atmosphere caused by air pollution which traps energy from the sun.
broeikaseffect

the green light

permission to begin: “We can't start until he gives us the green light.”
het groene licht
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to green groen maken (ww.) ; groen worden (ww.) ; groenen (ww.)
the greenhet grasveld ; het gazon ; het grasperk ; het lover ; het loof ; het gebladerte
green (bijv.naamw.) groen (bijv.naamw.) ; groenkleurig (bijv.naamw.) ; groengekleurd (bijv.naamw.)
green meent ; brink

Bronnen: KNNV Botanical glossary interglot KNNV
Synoniemen
EN: chromatic
EN: common
EN: dark-green
EN: fertile
EN: grassy
EN: greenish
EN: inexpert
EN: innocent
EN: leafy
EN: light-green

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: greenold age NL: krasse oude dag
EN: green eye NL: jaloezie, 'schele ogen'
EN: greens NL: (blad)groente(n)
EN: in the green of his youth NL: in de bloei van zijn jeugd
EN: do you see any green in my eye? NL: zie je me voor (zo) onnozel aan?
EN: give a person the green (light) NL: iemand verlof geven om te beginnen, door te gaan
EN: green wave NL: 'groene golf', ononderbroken verkeersstroomEr zijn 100 zinnen met `green` gevonden
 1. EN: Bristol continues to effortlessly mix urban cool with green credentials, making it the beating heart of the West Country
  NL: Moeiteloos mengt Bristol voortdurend de hipste stadstrends met zijn groene reputatie, en bewijst zichzelf als kloppend hart van de West Country
 2. EN: · the aspects water & green
  NL: · de aspecten water en groen
 3. EN: The IKEA Group and WWF start to co-operate on projects aimed at reducing emissions of greenhouse gases generated by IKEA operations
  NL: De IKEA Groep en het WWF werken samen bij projecten om de uitstoot van broeikasgassen door IKEA activiteiten terug te dringen
 4. EN: This family-run retreat in the heart of Alde Valley is all about green glamping
  NL: Dit privé gerunde toevluchtsoord in het hart van de Alde Valley gaat voor duurzaam glampen
 5. EN: Often you see three green bands across the night sky
  NL: Vaak zie je drie groene banden dwars over het nachtelijke uitspansel
 6. EN: the green city by the water is justly considered one of Germany's most attractive cities
  NL: De groene stad aan het water wordt niet voor niets als een van de fascinerendste steden van Duitsland beschouwd
 7. EN: She's got red hair and green eyes
  NL: Zij heeft rood haar en groene ogen
 8. EN: Pressure groups such as Greenpeace are founded
  NL: Pressiegroepen zoals Greenpeace worden opgericht
 9. EN: 10% discount on green car hire
  NL: Profiteer van 10% korting op de huurprijs van een groene auto
 10. EN: Graceful green!
  NL: Sierlijk groen!
 11. EN: deep in the green lilac park
  NL: Ver in het groene Lilac Park
 12. EN: dark forest green
  NL: Diepgroen
 13. EN: sea green
  NL: Zeegroen
 14. EN: What about me, Green?\r You gonna arrest me too?
  NL: En ik, Green? Word ik\r ook gearresteerd?
 15. EN: I have no idea\r what you're talking about, Green.
  NL: Ik weet niet\r waar je het over hebt.
 16. EN: Green, wait.
  NL: Green, wacht.
 17. EN: Green tea. Si, signore.
  NL: Groene thee. Si, signore.
 18. EN: See this green area here?
  NL: Zie je dit groene gebied?
 19. EN: green troops
  NL: infanterie
 20. EN: greensick
  NL: bleekzuchtig
 21. EN: green site
  NL: groenobject
 22. EN: Black-throated Green Warbler
  NL: Groene Zanger
 23. EN: Green-backed Heron
  NL: Mangrovereiger
 24. EN: I painted the fence green.
  NL: Ik verfde het hek groen.
 25. EN: Africa is a continent; Greenland is not.
  NL: Afrika is een continent, Groenland niet.

Bekijk alle 100 voorbeeldzinnen met `green`