Vertaal

Vertalingen forecast EN>NL
to tell about (something) before it happens: “He forecast good weather for the next three days.”
voorspellen
a statement about what is going to happen; a prediction: “forecasts about the economy.”
voorspelling
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to forecast voorspellen (ww.) ; wichelen (ww.) ; voorspelling (ww.) ; tevoren zeggen (ww.) ; voortellen (ww.)
the forecastde prognose ; de verwachting
forecast beduiden ; voorzeggen ; waarzeggen ; profeteren ; raming

Bronnen: interglot Wakefield genealogy pages Vlietstra
Synoniemen
EN: calculate
EN: calculation
EN: diagnosis
EN: envisage
EN: expect
EN: forecasting
EN: foresee
EN: foretell
EN: foretelling
EN: guess

Er zijn 25 zinnen met `forecast` gevonden
 1. EN: - Give you plans and forecasts\r - When do we ride to Jerusalem?
  NL: en plannen en voorspellingen
 2. EN: forecastle
  NL: vooronder
 3. EN: world area forecast centre
  NL: wereldcentrum voor gebiedsweersverwachtingen
 4. EN: regional area forecast centre
  NL: regionaal centrum voor gebiedsweersverwachtingen
 5. EN: route forecast
  NL: routeweersverwachting
 6. EN: forecast
  NL: weersverwachting
 7. EN: not fulfil quarterly earnings forecast
  NL: kwartaal niet halen
 8. EN: We'll listen to the weather forecast in a minute
  NL: We gaan zo naar het weerbericht luisteren
 9. EN: Put on the radio or we'll miss the forecast
  NL: Zet de radio aan anders missen we het weerbericht
 10. EN: area forecast
  NL: gebieds(weers)verwachting
 11. EN: aerodrome forecast
  NL: luchtvaartterreinweersverwachting
 12. EN: According to the long-term forecast, a mild winter seems to be ahead.
  NL: Volgens de langetijdsvoorspelling schijnt er een zachte winter aan te komen.
 13. EN: It snowed as was forecast.
  NL: Het sneeuwde zoals voorspeld.
 14. EN: not fulfil quarterly earnings forecast
  NL: kwartaal niet halen/missen
 15. EN: F/C of Forecast
  NL: F/C
 16. EN: That's a terrible forecast
  NL: Dat is een afschuwelijk weerbericht
 17. EN: perceptibly higher than forecast
  NL: gevoelig hoger liggen dan
 18. EN: perceptibly higher than forecast
  NL: gevoelig hoger liggen dan
 19. EN: weather forecast
  NL: weerbericht
 20. EN: The weather forecast is bad for later on
  NL: De weersverwachting voor later vanavond is slecht
 21. EN: Put on the radio or we'll missing the forecast
  NL: Zet de radio aan ander missen we het weerbericht
 22. EN: Forecast
  NL: Prognose
 23. EN: trend forecast
  NL: trendverwachting
 24. EN: area forecast centre
  NL: centrum voor gebiedsweersverwachtingen
 25. EN: Design and develop weather forecasting tools (e.g. mathematical and computer models).
  NL: Ontwerpt en ontwikkelt hulpmiddelen/instrumenten t.b.v. weersverwachting (bijv. wiskundige modellen, computermodellen).