Vertaal
Naar andere talen: • feasibleness > DEfeasibleness > ESfeasibleness > FR
Vertalingen feasibleness EN>NL
We hebben geen vertalingen voor feasibleness in Engels <> Nederlands

Anders gespeld: feasible path 64%
probeer het met Google

Tips bij de vertalingen:
Vertaal enkelvoud, geen meervoud of verkleinwoorden. (Dus `huis` in plaats van `huisje` of `huizen`)
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `feasibleness`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App