Vertaal

Vertalingen exempt EN>NL
to free (a person) from a duty that other people have to carry out: “He was exempted from military service.”
vrijstellen
free (from a duty etc): “Children under 16 are exempt from the usual charges for dental treatment.”
rvrijgesteld

ex'emption (Zelfstandig naamwoord)

vrijstelling
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the exemptde vrijgestelde
exempt vrijgesteld ; ontslaan ; vrijstellen ; geëxcuseerd

Bronnen: interglot MWB Wakefield genealogy pages Trueterm
Synoniemen
EN: excepted
EN: excused
EN: exempt
EN: immune
EN: let off
EN: not liable
EN: off the hook
EN: privileged
EN: release

Er zijn 18 zinnen met `exempt` gevonden
 1. EN: (dividend tax exemption) facilities
  NL: faciliteiten (belasting context)
 2. EN: wealth tax / net worth tax exemption
  NL: vermogensvrijstelling
 3. EN: phasing out of the tax exemption
  NL: fiscale uitsterfregeling
 4. EN: exempt earnings (amount)
  NL: Inkomstenvrijlating
 5. EN: Update employee information, such as new staff, exemptions, transfers and resignations, to payroll records.
  NL: Actualiseert personeelsgegevens, zoals nieuw personeel, vrijstellingen, transfers en ontslag en verwerkt deze in de salarisadministratie.
 6. EN: exempt (from)
  NL: absolveren
 7. EN: attachment-exempt threshold
  NL: beslagvrije voet
 8. EN: plan-based exemption procedure
  NL: binnenplanse vrijstellingsprocedure
 9. EN: temporary exemption order
  NL: gedoogbeschikking
 10. EN: to exempt
  NL: daarvan vrij te stellen
 11. EN: VAT exempt intracommunity supplies
  NL: BTW vrijgesteld wegens intracommunautaire levering van diensten
 12. EN: participation exemption
  NL: deelnemingsvrijstelling
 13. EN: System for Exempting
  NL: schorsingssysteem
 14. EN: exemption permit
  NL: gedoogvergunning
 15. EN: allowance for business travel in excess of the tax-exempt allowance
  NL: bovenmatige vergoeding
 16. EN: not claim the exemption
  NL: afzien van de vrijstelling
 17. EN: exemption
  NL: ontheffing
 18. EN: Form request tax exemption foreign employees
  NL: Formulier verkrijging vrijstelling loonbelasting buitenlanders