Vertaal

Vertalingen entitle EN>NL

1 to give (a person) a right (to, or to do, something): “You are not entitled to free school lunches”
het recht geven

2 to give to (a book etc) as a title or name: “a story entitled 'The White Horse'.”
betitelen

en'titlement (Zelfstandig naamwoord)

recht
© K Dictionaries Ltd.

Synoniemen
EN: authorise
EN: authorize
EN: empower

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: be entitled to NL: recht hebben opEr zijn 13 zinnen met `entitle` gevonden
 1. EN: You are entitled to assistance at the station, when getting on or off a train, changing trains, and when on board
  NL: U hebt recht op hulp om in het station op of af een trein te stappen, bij het overstappen en aan boord
 2. EN: If you decide to continue your journey, you are entitled to compensation:
  NL: Als u besluit de reis voort te zetten, hebt u recht op schadevergoeding:
 3. EN: When you go to university in another EU country, as an EU citizen you are entitled to pay the same course fees as a national
  NL: Als je gaat studeren in een ander EU-land moet je als EU-burger hetzelfde collegegeld betalen als inwoners van dat land
 4. EN: I want to advise you that you're entitled\r to be represented by counsel...
  NL: Ik deel jullie mede dat jullie recht hebben\r op een advocaat...
 5. EN: gives rise to a claim (or entitlement) without the need for further legislation to give effect thereto
  NL: een aanspraak geeft waarvoor geen nadere uitvoeringswetgeving noodzakelijk is
 6. EN: For a child younger than two years of age who will be travelling on your lap, you are entitled to:
  NL: Voor een kind jonger dan twee jaar, waarvoor geen stoel geboekt is, mag u meenemen:
 7. EN: you're entitled to the same grants to cover course fees as nationals of the country
  NL: je hebt recht op dezelfde toelagen voor collegegeld als inwoners van het land in kwestie
 8. EN: If you have reduced mobility, you are entitled to free help at all European airports on departure, arrival and during transit
  NL: Bent u minder mobiel, dan hebt u recht op kosteloze hulp in alle Europese luchthavens (bij vertrek, aankomst en transit)
 9. EN: If your train is cancelled or delayed, you may be entitled to compensation
  NL: Als uw trein geannuleerd of vertraagd is, kunt u recht hebben op schadevergoeding
 10. EN: if the train is between 1 and 2 hours late, you are entitled to 25% of the ticket fare
  NL: als de trein tussen 1 en 2 uur vertraging heeft, hebt u recht op 25% van de ticketprijs
 11. EN: You are entitled to health care under the same terms as residents of the country you are visiting
  NL: U hebt recht op behandeling onder dezelfde voorwaarden als de ingezetenen van het land dat u bezoekt
 12. EN: Since then, Deaf people have a legal entitlement to Sign Language interpreters when communicating with federal authorities, free of charge
  NL: Sindsdien hebben dove mensen wettelijk recht op gratis gebarentaal vertolking voor het communiceren met federale autoriteiten
 13. EN: You are entitled to compensation of up to 1 300 euros per piece of registered luggage if you can prove the value of its contents
  NL: U heeft recht op een schadevergoeding tot 1 300 euro per ingecheckte koffer, als u de waarde van de inhoud kunt bewijzen