Vertaal

Vertalingen embed EN>NL
to fix deeply (in something): “The bullet was embedded in the wall.”
(zich) vastzetten
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to embed inbedden (ww.) ; ingieten (ww.) ; vastleggen (ww.)
embed vastzetten ; insluiten

Bronnen: Vlietstra MWB Trueterm
Synoniemen
EN: engraft
EN: enter
EN: imbed
EN: implant
EN: infix
EN: insert
EN: introduce
EN: plant

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: be embedded in NL: vastzitten inEr zijn 7 zinnen met `embed` gevonden
 1. EN: embedment
  NL: inbedding
 2. EN: Embedded in its founding treaty, they have been reinforced by the adoption of a Charter of Fundamental Rights
  NL: Zij zijn vastgelegd in de oprichtingsverdragen en ook nog eens opgenomen in het Handvest van de grondrechten
 3. EN: We've embedded Livingston\r in the Shuffle company.
  NL: Livingston zit bij de\r schudmachinemaker.
 4. EN: embed
  NL: inbedden
 5. EN: embedded in a layer
  NL: cumulonimbus omgeven door lagen van andere wolken
 6. EN: embedding
  NL: borging (in een organisatie)
 7. EN: embed in concrete
  NL: in beton storten