Vertaal
Naar andere talen: • embed > DEembed > ESembed > FR
Vertalingen embed EN>NL
to fix deeply (in something): “The bullet was embedded in the wall.”
(zich) vastzetten
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to embed inbedden (ww.) ; ingieten (ww.) ; vastleggen (ww.)
embed vastzetten ; insluiten
Bronnen: Vlietstra; MWB; Trueterm


Voorbeeldzinnen met `embed`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: engraft
EN: enter
EN: imbed
EN: implant
EN: infix
EN: insert
EN: introduce
EN: plant

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: be embedded in NL: vastzitten in

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App