Vertaal
Naar andere talen: • dumpster > DEdumpster > ESdumpster > FR
Vertalingen dumpster EN>NL
the dumpsterde (vuil)container
Bron: MWB

Voorbeeldzinnen met `dumpster`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: container
EN: Dumpster

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; `dumpster` wordt wel in US-Engels gebruikt maar niet of zelden in UK-Engels.
In UK-Engels gebruikt men `skip`
In US-Engels gebruikt men `dumpster`


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App