Vertaal
Naar andere talen: • dull > DEdull > ESdull > FR
Vertalingen dull EN>NL

1 slow to learn or to understand: “The clever children help the dull ones.”
langzaam

2 not bright or clear: “a dull day.”
somber

3 not exciting or interesting: “a very dull book.”
saai

'dully (Bijwoord)

saai

'dullness (Zelfstandig naamwoord)

saai
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
dull langdradig ; versuft ; langwijlig ; suf ; dwars ; soezerig ; zonder afleiding ; mistroostig ; slaapverwekkend ; beslagen ; hersenloos ; melig ; niet helder ; niet uitbundig ; vervelend ; ongeanimeerd ; rot ; eentonig ; taai ; lastig ; bokkig ; triest ; achterlijk ; afstompend ; onverstandig ; monotoon ; onbenullig ; daas ; zouteloos ; flets ; bot ; troosteloos ; somber ; vreugdeloos ; vaalrood ; grauw ; onscherp ; saaie ; duf ; glansloos ; stijlloos ; stom ; dom ; onnozel ; bleekrood ; breinloos ; stompzinnig ; dof ; saai ; ellendig ; smakeloos ; idioot ; stupide ; verstandeloos ; afgestompt ; geestdodend ; afgezaagd ; geesteloos ; mat ; mat ; dof worden ; dof in de zin van zonder glans ; troebel ; dof ; afstompen ; verdierlijken ; flauw ; simpel ; gesmoord ; stomp ; toonloos ; lusteloos ; gematteerd ; stompheid
Bronnen: interglot; MWB; Wakefield genealogy pages; Vlietstra; Download IATE, European Union, 2017.; Autowoordenboek


Voorbeeldzinnen met `dull`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: bland
EN: blunted
EN: boring
EN: characterless
EN: colourless
EN: derivative
EN: dingy
EN: dowdy
EN: drab
EN: dreary

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: dull dog NL: slome duikelaar
EN: dull season NL: slappe tijd
EN: dull of hearing NL: hardhorend

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App