Vertaal

Vertalingen divide EN>NL

1 to separate into parts or groups: “The wall divided the garden in two”
verdelen, scheiden

2 (withbetweenoramong) to share: “We divided the sweets between us.”
onder elkaar verdelen

3 to find out how many times one number contains another: “6 divided by 2 equals 3.”
delen

di'viders (noun plural)

a measuring instrument used in geometry.
passer

divisible (Bijvoeglijk naamwoord)

able to be divided: “100 is divisible by 4.”
deelbaar

division (Zelfstandig naamwoord)

1 (an) act of dividing.
het verdelen

2 something that separates; a dividing line: “a ditch marks the division between their two fields.”
scheiding

3 a part or section (of an army etc): “He belongs to B division of the local police force.”
divisie, afdeling

4 (a) separation of thought; disagreement.
onenigheid

5 the finding of how many times one number is contained in another.
deling

divisional (Bijvoeglijk naamwoord)

of a division: “The soldier contacted divisional headquarters.”
divisie-
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to divide verdelen (ww.) ; verkavelen (ww.) ; scheiden (ww.) ; splitsen (ww.) ; loskoppelen (ww.) ; uitsplitsen (ww.) ; uit elkaar halen (ww.) ; uiteengaan (ww.) ; hakken (ww.) ; in stukken hakken (ww.) ; delen (ww.) ; kavelen (ww.) ; te verdelen (ww.)
divide afzonderen ; afscheiden ; schiften ; afbreken ; opsplitsen ; tweedeling

Bronnen: interglot Wakefield genealogy pages MWB
Synoniemen
EN: break up
EN: detach
EN: disagreement
EN: disconnect
EN: dissension
EN: dissonance
EN: part
EN: split
EN: take apart
EN: undo

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: divided roadway (Am.) NL: weg met 2 gescheiden rijbanen
EN: 5 will not divide 12 NL: 5 is niet deelbaar op 12
EN: divide the House NL: de Kamer laten stemmen
EN: the Great Divide NL: de doodEr zijn 11 zinnen met `divide` gevonden
 1. EN: On flights between Amsterdam and Paris, Europe Business Class is divided in 2 zones
  NL: Op vluchten tussen Amsterdam en Parijs is de Europe Business Class opgedeeld in 2 zones
 2. EN: Preventing the digital divide
  NL: Een digitale kloof voorkomen
 3. EN: Sport can bridge social divides, and bring together people from all walks of life
  NL: Sport kan een brug slaan tussen sociale klassen en mensen uit alle rangen en standen
 4. EN: Our enemy is an insidious one,\r seeking to divide us...
  NL: Onze vijand probeert ons\r te verdelen...
 5. EN: She divided the cake into five pieces.
  NL: Ze verdeelde de taart in vijf stukken.
 6. EN: A letter must be divided into paragraphs, there is an introductory paragraph, if necessary a second and third paragraph and a closing paragraph
  NL: Een brief behoort ingedeeld te zijn in alinea’s met daarin een inleidende alinea, eventueel een tweede en derde alinea en een slotalinea
 7. EN: In Brussels, population growth combined with the social and economic divide threaten equal access to kindergarten
  NL: In Brussel bedreigt de demografische groei, gecombineerd met de sociale en economische kloof de toegang voor allen tot de kleuterschool
 8. EN: room divider
  NL: afscheiding
 9. EN: withholding tax on dividends
  NL: roerende voorheffing op dividenden
 10. EN: Spain is geographically divided into very distinct territories
  NL: Spanje is geografisch verdeeld in zeer verschillende gebieden
 11. EN: (line) divider
  NL: verdeelplaat