Vertaal
Naar andere talen: • dislike > DEdislike > ESdislike > FR
Vertalingen dislike EN>NL
not to like; to have strong feelings against: “I know he dislikes me.”
een afkeer hebben van
strong feeling directed against a thing, person or idea: “He doesn't go to football matches because of his dislike of crowds”
afkeer

take a dislike to

to begin to dislike: “The boss has taken a dislike to me.”
een afkeer krijgen van
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to dislike niet houden van (ww.)
the dislikede hekel (m) ; de afkeer (m) ; de tegenzin (m) ; de aversie (v) ; de antipathie (v) ; de weerzin (m)
dislike een hekel hebben aan ; minachten ; versmaden
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages


Voorbeeldzinnen met `dislike`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: disapproval
EN: disfavor
EN: disfavour
EN: disposition
EN: distaste
EN: hate
EN: hatred
EN: inclination
EN: loathing
EN: repugnance

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: take a dislike to NL: een hekel krijgen aan

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App