Vertaal
Naar andere talen: • disgruntled > DEdisgruntled > ESdisgruntled > FR
Definities in het Engels: disgruntled (3x)
Vertalingen disgruntled EN>NL
sulky and dissatisfied.
mistevreden
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
disgruntled ontevreden ; gebelgd ; misnoegd ; verstoord ; geprikkeld ; ontstemd ; gepikeerd ; wrevelig
Bron: interglot

Voorbeeldzinnen met `disgruntled`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: discontent
EN: discontented
EN: dissatisfied
EN: put out



Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App