Vertaal
Naar andere talen: • discreditable > DEdiscreditable > ESdiscreditable > FR
Definities in het Engels: discreditable (6x)
Vertalingen discreditable EN>NL
We hebben geen vertalingen voor discreditable in Engels <> Nederlands
probeer het met Google

Tips bij de vertalingen:
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `discreditable`
Voorbeeldzinnen laden....


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App