Vertaal
Naar andere talen: • discount > DEdiscount > ESdiscount > FR
Vertalingen discount EN>NL
a (small) sum taken off the price of something: “He gave me a discount of 20%.”
korting
to leave aside as something not to be considered: “You can discount most of what he says †“ it's nearly all lies!”
buiten beschouwing laten
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to discount korting (ww.) ; reductie (ww.) ; prijsverlaging (ww.) ; baisse (ww.) ; prijsdaling (ww.) ; deflatie (ww.) ; rabat (ww.) ; disconto (ww.) ; disconteren (ww.) ; discount (ww.) ; discountzaak (ww.) ; discountwinkel (ww.)
discount inhouding ; korting ; disconto ; disagio ; afslaan ; aftrekken ; korten ; korting geven ; afslag
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `discount`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: cut
EN: decrease
EN: deduction
EN: diminution
EN: price reduction
EN: reduction
EN: step-down

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: at a discount NL: beneden pari NL: niet in tel
EN: discounted cash flow NL: berekende kapitaalwaarde, berekende contante waarde

Download de Android App
Download de IOS App