Vertaal

Vertalingen dialect EN>NL
a way of speaking found only in a certain area or among a certain group or class of people: “They were speaking in dialect.”
dialect
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the dialecthet accent ; het dialect ; de tongval (m) ; het taaltje ; de streektaal

Bron: interglot
Synoniemen
EN: argot
EN: colloquial speech
EN: language
EN: lingo
EN: lingua franca
EN: accent
EN: idiom
EN: non-standard speech
EN: spoken language

Er zijn 6 zinnen met `dialect` gevonden
 1. EN: Only a romance dialect similar to the Belgian Walloon and French languages are spoken here
  NL: Enkel een Romaanse gewesttaal, die nauw aanleunt bij het Belgische Waals, en het Frans worden er gesproken
 2. EN: Writings in dialect are rare, and even for writing short notes standard German is used
  NL: Schrijven in een dialect komt zelden voor, zelfs voor korte notities wordt standaard duits gebruikt
 3. EN: When that happens, it usually means you have encountered one of the many dialects of German
  NL: Als dat gebeurd, betekend het meestal dat je een van de vele duitse dialecten bent tegen gekomen
 4. EN: Standard German has originated not as a traditional dialect of a specific region, but as a written language
  NL: Het standaar duits is niet als traditioneel dialect van een specifieke regio ontstaan, maar als geschreven taal
 5. EN: In the beginning, copies of the Bible had a long list for each region, which translated words unknown in the region into the regional dialect
  NL: Op het begin, hadden de bijbels in elke regio een lange lijst met woorden vertaald naar hun eige dialect
 6. EN: Everyone who speaks Norwegian, whether it is a local dialect or one of the two standard official languages, can be understood by other Norwegians
  NL: Iedereen die Noors spreekt, of dat nu een dialect is of een van de twee officiële standaard talen, is te begrijpen door andere Noren