Vertaal

Vertalingen dialect EN>NL
a way of speaking found only in a certain area or among a certain group or class of people: “They were speaking in dialect.”
dialect
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the dialecthet accent ; het dialect ; de tongval (m) ; het taaltje ; de streektaal

Bron: interglot
Synoniemen
EN: accent
EN: argot
EN: colloquial speech
EN: idiom
EN: language
EN: lingo
EN: lingua franca
EN: non-standard speech
EN: spoken language

Er zijn 17 zinnen met `dialect` gevonden
 1. EN: The ``Pays Welche`` is something of an exception in Alsace, in as far as the Alsatian dialect has never been used here
  NL: Pays Welche vormt een uitzondering binnen de regio omdat het Elzasser dialect er nooit werd gesproken
 2. EN: The dialect is used throughout the whole of Alsace as well is in part of the Moselle area
  NL: Het dialect wordt overal in de Elzas en in een deel van de Moezelstreek gesproken
 3. EN: One way to define dialects is to compare which words are used for the same thing
  NL: Een manier om dialecten te beschrijven is om te vergelijken welke woorden worden gebruikt voor hetzelfde ding
 4. EN: The dialect in the Val d'Hérens is particularly strong
  NL: Het dialect is in Val d'Hérens bijzonder uitgesproken
 5. EN: Loretta, we know that, but all we say is\r start a dialectic with the doctors.
  NL: Loretta, dat weten we,\r maar wij willen met de dokters redeneren.
 6. EN: A dialect which is clearly distinct from German
  NL: Een dialect dat duidelijk verschilt van het Duits
 7. EN: Dialects of German
  NL: Duitse Dialecten
 8. EN: In the German language only the traditional regional varieties are called dialects, not the different varieties of standard German
  NL: In de duitse taal worden alleen traditionele regionale variaties dialecten genoemd, niet de variaties van het standaard duits
 9. EN: In most regions, the speakers use a continuum of mixtures from more dialectical varieties to more standard varieties according to situation
  NL: In de meeste gebieden, gebruiken de sprekers altijd een mix van meer dialecten
 10. EN: These dialects, sometimes mutually unintelligible, were used across the Holy Roman Empire
  NL: Deze dialecten, soms wederzijds begrijpelijk, werden in het heilige romeinse rijk
 11. EN: South Guelderish is a dialect of Dutch spoken in the German state of North Rhine-Westphalia.
  NL: Het Zuid-Gelders is een dialect van het Nederlands die in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gesproken werd.
 12. EN: Writings in dialect are rare, and even for writing short notes standard German is used
  NL: Schrijven in een dialect komt zelden voor, zelfs voor korte notities wordt standaard duits gebruikt
 13. EN: Only a romance dialect similar to the Belgian Walloon and French languages are spoken here
  NL: Enkel een Romaanse gewesttaal, die nauw aanleunt bij het Belgische Waals, en het Frans worden er gesproken
 14. EN: When that happens, it usually means you have encountered one of the many dialects of German
  NL: Als dat gebeurd, betekend het meestal dat je een van de vele duitse dialecten bent tegen gekomen
 15. EN: Standard German has originated not as a traditional dialect of a specific region, but as a written language
  NL: Het standaar duits is niet als traditioneel dialect van een specifieke regio ontstaan, maar als geschreven taal
 16. EN: In the beginning, copies of the Bible had a long list for each region, which translated words unknown in the region into the regional dialect
  NL: Op het begin, hadden de bijbels in elke regio een lange lijst met woorden vertaald naar hun eige dialect
 17. EN: Everyone who speaks Norwegian, whether it is a local dialect or one of the two standard official languages, can be understood by other Norwegians
  NL: Iedereen die Noors spreekt, of dat nu een dialect is of een van de twee officiële standaard talen, is te begrijpen door andere Noren