Vertaal
Naar andere talen: • dialect > DEdialect > ESdialect > FR
Vertalingen dialect EN>NL
a way of speaking found only in a certain area or among a certain group or class of people: “They were speaking in dialect.”
dialect
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the dialecthet accent ; het dialect ; de tongval (m) ; het taaltje ; de streektaal
Bron: interglot
Synoniemen
EN: argot
EN: colloquial speech
EN: language
EN: lingo
EN: lingua franca
EN: accent
EN: idiom
EN: non-standard speech
EN: spoken language


Voorbeeldzinnen met `dialect`
Voorbeeldzinnen laden....


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App