Vertaal

Vertalingen development EN>NL
the developmenthet ontwikkelen ; de ontwikkeling (v) ; de vooruitgang (m) ; de nieuwbouw (m) ; de nieuwbouwwijk ; de vorming (v) ; de wasdom (m) ; de groei (m) ; geestelijke vorming (znw.) ; het groeien ; het groeiproces ; de ontplooiing (v) ; de bloei (m)
development evolutie ; wordingsproces ; ontwikkelingswerk ; opbouw ; uitbouw ; uitslag ; uitwerking ; verloop

Bronnen: MWB Wakefield genealogy pages interglot Vlietstra
Synoniemen
EN: advance
EN: advancement
EN: arousing
EN: beginning
EN: change for the better
EN: encouragement
EN: enhancement
EN: enlargement
EN: evolution
EN: expansion

Er zijn 65 zinnen met `development` gevonden
 1. EN: The development of Klein Bonaire was attempted a few times in the past
  NL: Er is al verscheidene malen geprobeerd om op Klein Bonaire te bouwen
 2. EN: The Spanish Enlightenment is characterised as being an era of exterior harmony, reformations and interior development
  NL: De Spaanse Verlichting wordt gekenmerkt door een tijdperk van extern evenwicht, hervormingen en interne ontwikkeling
 3. EN: The two organisations initiate a series of global and regional forest projects to support the development of responsible forestry
  NL: De twee organisaties beginnen een reeks bosprojecten op lokaal en wereldniveau om verantwoorde bosbouw te ondersteunen
 4. EN: Sustainable development
  NL: Duurzame ontwikkeling
 5. EN: Research and development (R&D) contributes to economic growth and job creation
  NL: Onderzoek en ontwikkeling (O&O) stimuleren de economische groei en de werkgelegenheid
 6. EN: But development policy is about more than providing clean water and surfaced roads, important though these are
  NL: Ontwikkelingsbeleid is meer dan zorgen voor schoon drinkwater en verharde wegen, hoe belangrijk dat ook is
 7. EN: solidarity at global level – not just in development aid but also in policies relating to workforce and access to medicines
  NL: wereldwijde solidariteit– niet alleen in de ontwikkelingshulp, maar ook bij de bescherming van werknemers en de toegang tot XIVgeneesmiddelen;
 8. EN: development infrastructure
  NL: (ontwikkel)straat
 9. EN: new development
  NL: nieuwbouw
 10. EN: muscular development
  NL: spierontwikkeling
 11. EN: ribbon (development)
  NL: lint(bebouwing)
 12. EN: business development
  NL: exploitatie vinden
 13. EN: developmental case history
  NL: Ontwikkelingsanamnese
 14. EN: the history of the development of
  NL: wordingsgeschiedenis
 15. EN: Department of Urban Development and Management
  NL: Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (DSOB)
 16. EN: Department of Social Development
  NL: Maatschappelijk Ontwikkeling (MO)
 17. EN: developmental advantage
  NL: ontwikkelingsvoorsprong
 18. EN: development
  NL: ontwikkeling (P&O)
 19. EN: personal development
  NL: persoonlijke ontwikkeling
 20. EN: Provide information for staff about latest developments, technical specifications of new cars, garage merchandise, etc.
  NL: Informeert het werkplaatspersoneel over de laatste ontwikkelingen, technische specificaties van nieuwe voertuigen, artikelen voor de verkoop, etc.
 21. EN: Advise teaching and administrative staff on curriculum development, use of materials and equipment.
  NL: Adviseert docenten en administratief personeel over curriculumontwikkeling en het gebruik van materialen en instrumenten.
 22. EN: Actively contribute to policy development of e.g. the department or research group.
  NL: Levert een actieve bijdrage aan beleidsontwikkeling, bijv. van de afdeling of de onderzoeksgroep.
 23. EN: The platform is part of our sustainable development strategy
  NL: Dit platform kadert in onze strategie voor duurzame ontwikkeling
 24. EN: Vice-versa Keukenhof expects that their employees will come forward with ideas and developments that could be of interest to the organization
  NL: Omgekeerd verwacht Keukenhof van medewerkers dat zij naar voren komen met ideeën en ontwikkelingen die interessant kunnen zijn voor de organisatie
 25. EN: Development and demonstration projects for the main technologies such as:
  NL: Ontwikkelings- en demonstratieprojecten voor de belangrijkste technologieën, zoals

Bekijk alle 65 voorbeeldzinnen met `development`