Vertaal

Vertalingen development EN>NL
the developmentde ontwikkeling (v) ; de vooruitgang (m) ; de nieuwbouw (m) ; de nieuwbouwwijk ; de vorming (v) ; de wasdom (m) ; de groei (m) ; geestelijke vorming (znw.) ; het groeien ; het groeiproces ; de ontplooiing (v) ; de bloei (m)
development ontwikkelen ; evolutie ; wordingsproces ; ontwikkelingswerk ; opbouw ; uitbouw ; uitslag ; uitwerking ; verloop

Bronnen: Wakefield genealogy pages interglot MWB Vlietstra
Synoniemen
EN: advance
EN: advancement
EN: arousing
EN: beginning
EN: change for the better
EN: encouragement
EN: enhancement
EN: enlargement
EN: evolution
EN: expansion

Er zijn 100 zinnen met `development` gevonden
 1. EN: The works exhibited provide the public with insights into the importance of drawing in artistic development during the Renaissance
  NL: Doorheen de tentoongestelde werken zal het publiek het belang van de schets in de artistieke ontwikkeling van de Renaissance ontdekken
 2. EN: Even today, the clear, strong design of the planning concept continues to prove a flexible framework for new developments
  NL: Zelfs vandaag nog biedt het sterke concept een flexibel kader voor nieuwe ontwikkelingen
 3. EN: The right to free passage proved to be crucial for the economic development of Amsterdam
  NL: Het recht op vrije doorvaart bleek cruciaal te zijn voor de economische ontwikkeling van de stad
 4. EN: Over the years, the EU has funded thousands of development projects across the third world
  NL: In de loop van de jaren heeft de EU in de gehele derde wereld duizenden ontwikkelingsprojecten gefinancierd
 5. EN: The Cohesion Fund – environmental and transport infrastructure projects and the development of renewable energy
  NL: Het Cohesiefonds dekt de kosten van milieu- en transportinfrastructuur en de ontwikkeling van duurzame energie
 6. EN: Create and maintain records of patient`s progress/development and services performed
  NL: Stelt dossiers op over de conditie en ontwikkeling van de cliënt en de geleverde zorg/diensten en houdt deze dossiers bij.
 7. EN: Observe and evaluate children`s performance, behaviour, social development and physical health.
  NL: Observeert en evalueert het gedrag, de prestaties, sociale ontwikkeling en gezondheid van de kinderen.
 8. EN: Discuss children`s development and problems (if any) with other educators and staff, e.g. by attending staff meetings.
  NL: Bespreekt de ontwikkeling van kinderen en eventuele problemen met andere medewerkers en personeelsleden, bijv. door teamoverleg bij te wonen.
 9. EN: Look after the discipline, welfare and career development of the soldiers under their command.
  NL: Draagt zorg voor de discipline, het welzijn en de loopbaanontwikkeling van de soldaten onder zijn commando.
 10. EN: development scheme
  NL: uitbreidingsschil
 11. EN: Rural Areas Development Act
  NL: Wet inrichting landelijk gebied (WILG)
 12. EN: Human Resources and Organisational Development consultant
  NL: arbeids- en organisatiedeskundige
 13. EN: software development kit
  NL: ontwikkelingstraat
 14. EN: Career Development Committee
  NL: loopbaancommissie
 15. EN: career development
  NL: loopbaanontwikkeling (R&O term)
 16. EN: product development
  NL: productontwikkeling
 17. EN: embryonic development
  NL: embryonale ontwikkeling
 18. EN: of Landscape Development
  NL: in de landschapsontwikkeling
 19. EN: Application Development
  NL: applicatie-ontwikkeling
 20. EN: authorised development quota
  NL: contingent
 21. EN: The overarching objective is to ensure economic development while safeguarding environmental sustainability
  NL: De allesoverkoepelende doelstelling is economische ontwikkeling en tegelijkertijd duurzame bescherming van het milieu
 22. EN: This is an important moment in the development of the IKEA concept
  NL: Een mijlpaal in de ontwikkeling van het IKEA concept
 23. EN: To show their solidarity, EU leaders set up the European Regional Development Fund
  NL: Om hun solidariteit te uiten, richten de leiders van de EU het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling op
 24. EN: The most recent development is a 'health check' of agricultural policy, which describes a series of changes decided by EU leaders in 2008
  NL: Nieuw is de \
 25. EN: Aid for research and innovation, regional development or small and medium-sized enterprises is often allowable because these serve overall EU goals
  NL: Vaak wordt steun voor R&D en innovatie, regionale ontwikkeling of het MKB toegestaan, omdat daarmee algemene EU-doelstellingen worden gediend

Bekijk alle 100 voorbeeldzinnen met `development`