Vertaal
Naar andere talen: • delight > DEdelight > ESdelight > FR
Vertalingen delight EN>NL

1 to please greatly: “I was delighted by/at the news”
verrukken

2 to have or take great pleasure (from): “He delights in teasing me.”
behagen scheppen
(something which causes) great pleasure: “Peacefulness is one of the delights of country life.”
verrukking

de'lightful (Bijvoeglijk naamwoord)

causing delight: “a delightful person/party.”
verrukkelijk

de'lightfully (Bijwoord)

verrukkelijk
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to delight genieten (ww.) ; genot (ww.) ; geneugte (ww.) ; plezier (ww.) ; genoegen (ww.) ; bevallen (ww.) ; bekoren (ww.) ; verlossing (ww.) ; enthousiasme (ww.) ; verheugd (ww.) ; plezieren (ww.) ; verblijden (ww.) ; blij maken (ww.) ; verrukken (ww.) ; in verrukking brengen (ww.)
the delightde vreugde (v) ; de aardigheid (v) ; de zaligheid (v) ; de uitbundigheid (v) ; de uitgelatenheid (v) ; de verrukking
Bronnen: interglot; Trueterm; Wakefield genealogy pages


Voorbeeldzinnen met `delight`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: amusement
EN: bliss
EN: bring joy to
EN: cheer
EN: cheer up
EN: delectation
EN: ecstasy
EN: elation
EN: enjoyment
EN: excitement

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: take delight in NL: genoegen scheppen in, zich amuseren met
EN: I shall be delighted NL: het zal mij aangenaam zijn

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App