Vertaal
Naar andere talen: • decency > DEdecency > ESdecency > FR
Vertalingen decency EN>NL
the decencyde kiesheid (v) ; gevoeligheid mbt het betamelijke (znw.) ; de degelijkheid (v) ; de deugdelijkheid (v) ; de deugdzaamheid (v) ; de eerbaarheid (v) ; de braafheid (v) ; de beleefdheid (v) ; het fatsoen ; de decorum ; de beschaafdheid (v) ; de fatsoenlijkheid (v) ; de betamelijkheid (v) ; de welgemanierdheid (v) ; de gevoeglijkheid (v) ; de welvoeglijkheid (v) ; de netheid (v) ; de gepastheid (v) ; de keurigheid (v) ; de ordelijkheid (v) ; de onberispelijkheid (v)
Bron: interglot

Voorbeeldzinnen met `decency`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: decorum
EN: good
EN: honesty
EN: honour
EN: honourableness
EN: integrity
EN: kindness
EN: morality
EN: name
EN: propriety

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: the decencycies NL: goede vormen NL: eisen van een behoorlijk bestaan

Download de Android App
Download de IOS App