Vertaal

Vertalingen dashboard EN>NL
a board etc with dials, switches etc in front of the driver's seat in a car.
dashboard
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the dashboardhet dashboard ; het instrumentenbord ; het instrumentenpaneel
dashboard instrumentenpaneel in de zin van dashboard

Bronnen: interglot Vlietstra Autowoordenboek
Synoniemen
EN: protection
EN: protective cover
EN: protective covering
EN: splashboard
EN: splasher

Er is één zin met `dashboard` gevonden
  1. EN: - Riding on the dashboard\r - I don't know how you did it
    NL: Op m'n dashboard\r -lk weet niet...