Vertaal

Vertalingen corny EN>NL
not original or interesting: “a corny joke.”
afgezaagd
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
corny (bijv.naamw.) smakeloos (bijv.naamw.) ; stijlloos (bijv.naamw.) ; flauw (bijv.naamw.) ; melig (bijv.naamw.) ; achterlijk (bijv.naamw.) ; oubollig (bijv.naamw.)

Bron: interglot
Synoniemen
EN: bromidic
EN: done to death
EN: hackneyed
EN: naff
EN: old
EN: passé
EN: platitudinal
EN: platitudinous
EN: unoriginal
EN: without style