Vertaal

Vertalingen cooperation EN>NL
the cooperationde coöperatie ; de maatschap (v) ; de vennootschap (v) ; de samenwerking (v) ; het bedrijf ; het samenwerkingsverband
cooperation samenwerken ; medewerking

Bronnen: interglot MWB
Synoniemen
EN: collaboration
EN: concession
EN: conciliation
EN: fellowship
EN: finding the middle ground
EN: give and take
EN: joint effort
EN: negotiation
EN: solidarity
EN: Zelfst. Naamw.

Er zijn 20 zinnen met `cooperation` gevonden
 1. EN: Police and judicial cooperation in criminal matters agencies
  NL: Agentschappen voor politiële en justitiële samenwerking in strafzaken
 2. EN: A peaceful Europe – the beginnings of cooperation
  NL: Een vreedzaam Europa – het begin van de samenwerking
 3. EN: Building on the success of the Coal and Steel Treaty, the six countries expand cooperation to other economic sectors
  NL: Voortbouwend op het succes van het Verdrag voor Kolen en Staal, breiden de zes landen hun samenwerking uit tot andere economische sectoren
 4. EN: Cooperation between judicial authorities
  NL: Samenwerking tussen gerechtelijke autoriteiten
 5. EN: Thank you in advance for your cooperation.
  NL: Alvast bedankt voor je samenwerking.
 6. EN: CICAT Management Centre for International Cooperation
  NL: CICAT Bureau voor Internationale samenwerking
 7. EN: 9 May 1950 — French Foreign Minister Robert Schuman presents a plan for deeper cooperation
  NL: 9 mei 1950 — de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman stelt een plan voor nauwere samenwerking voor
 8. EN: More recently the EU and the US concluded a plan for closer cooperation on crisis management and conflict prevention
  NL: Meer recent hebben de EU en de VS een plan opgesteld voor nauwere samenwerking bij crisisbeheer en conflictpreventie
 9. EN: The two sides are seeking more cooperation on all fronts, recognising their growing ties
  NL: Beide blokken erkennen dat ze steeds meer banden met elkaar hebben en willen op alle terreinen meer samenwerken
 10. EN: Some funding is also provided for cross-border and inter-regional cooperation projects
  NL: Er is ook geld voor grensoverschrijdende en interregionale samenwerking
 11. EN: Cooperation and partnership
  NL: Goed partnership
 12. EN: Thank you for your cooperation in advance.
  NL: Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
 13. EN: Thank you beforehand for your cooperation
  NL: Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw medewerking
 14. EN: It is a first step towards cooperation between them, but six countries want to go further
  NL: Het is een eerste stap naar onderlinge samenwerking, maar zes landen willen verder gaan
 15. EN: It will also encourage close cooperation between national police, judicial and customs authorities
  NL: Ze zal ook nauwe samenwerking bevorderen tussen de politie-, justitie- en douanediensten van de EU-landen
 16. EN: Development and Cooperation
  NL: Ontwikkeling en samenwerking
 17. EN: International cooperation and assistance
  NL: Internationale samenwerking en bijstand
 18. EN: Coordinate the cooperation with the other branches of the company.
  NL: Coördineert de samenwerking met andere instellingen of filialen.
 19. EN: Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education (Nuffic)
  NL: Nederlandse Organisatie voor Internationale Samenwerking in het Hoger Onderwijs (Nuffic)
 20. EN: enter into cooperation agreements
  NL: uitwisselingsverbanden aangaan