Vertaal
Naar andere talen: • contemptible > DEcontemptible > EScontemptible > FR
Vertalingen contemptible EN>NL
We hebben geen vertalingen voor contemptible in Engels <> Nederlands

Anders gespeld: contemptuous 66.67%

Zoek in de Engelstalige encyclopedie (encyclo.co.uk) of zoek deze vertaling op met Google

Tips bij de vertalingen:
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `contemptible`
Voorbeeldzinnen laden....


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App