Vertaal

Vertalingen consent EN>NL
to give permission or agree (to): “I had no choice but to consent to the plan”
toestemmen
agreement; permission: “You have my consent to leave.”
toestemming
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to consent instemmen (ww.) ; accorderen (ww.) ; toestemmen (ww.)
the consenthet goeddunken ; het accoord ; het jawoord ; de instemming (v) ; het believen ; het welbevinden ; de regeling (v)
consent goedvinden ; het eens zijn ; toegeven ; fiat ; toestemming

Bronnen: Wikipedia Wakefield genealogy pages interglot MWB
Synoniemen
EN: acquiescence
EN: agreement
EN: authorization
EN: go-ahead
EN: okay
EN: permission
EN: say-so
EN: yes

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: with one, by common consent NL: éénstemmigEr zijn 8 zinnen met `consent` gevonden
 1. EN: ...and all he demanded in return\r was your silent, obedient consent.
  NL: In ruil voor jullie\r zwijgzame gehoorzaamheid.
 2. EN: Any use of these names and/or brands or of similar signs is strictly forbidden without the prior written consent of Les Editions de l’Octogone
  NL: Elk gebruik ervan of van gelijkende tekens is streng verboden zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van Les Editions de l’Octogone
 3. EN: Consent
  NL: Toestemming
 4. EN: consent in lieu
  NL: verleent vervangende toestemming
 5. EN: Silence gives consent.
  NL: Wie zwijgt, stemt toe.
 6. EN: Divorce without mutual consent - one year's residence places jurisdiction in the petitioner's country of residence
  NL: Voor echtscheiding zonder wederzijdse instemming is de rechtbank bevoegd van het land van de verzoeker die daar al een jaar woont
 7. EN: Count Lodron (Castle Biberstein in Himmelberg) built the monastery, after Empress Maria Theresa gave her consent
  NL: Graaf Lodron (slot Biberstein in Himmelberg) bouwde het klooster, nadat keizerin Maria Theresia haar toestemming gaf
 8. EN: I interpreted your silence as consent.
  NL: Ik interpreteer je zwijgen als toestemmen.