Vertaal

Vertalingen consent EN>NL
to give permission or agree (to): “I had no choice but to consent to the plan”
toestemmen
agreement; permission: “You have my consent to leave.”
toestemming
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to consent instemmen (ww.) ; accorderen (ww.) ; toestemmen (ww.)
the consenthet goeddunken ; het accoord ; het jawoord ; de instemming (v) ; het believen ; het welbevinden ; de regeling (v)
consent goedvinden ; het eens zijn ; toegeven ; fiat ; toestemming

Bronnen: Wikipedia Wakefield genealogy pages interglot MWB
Synoniemen
EN: acquiescence
EN: agreement
EN: authorization
EN: go-ahead
EN: okay
EN: say-so
EN: permission
EN: yes

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: with one, by common consent NL: éénstemmigEr zijn 3 zinnen met `consent` gevonden
  1. EN: Divorce without mutual consent - one year's residence places jurisdiction in the petitioner's country of residence
    NL: Voor echtscheiding zonder wederzijdse instemming is de rechtbank bevoegd van het land van de verzoeker die daar al een jaar woont
  2. EN: Count Lodron (Castle Biberstein in Himmelberg) built the monastery, after Empress Maria Theresa gave her consent
    NL: Graaf Lodron (slot Biberstein in Himmelberg) bouwde het klooster, nadat keizerin Maria Theresia haar toestemming gaf
  3. EN: I interpreted your silence as consent.
    NL: Ik interpreteer je zwijgen als toestemmen.