Vertaal
Naar andere talen: • compliment > DEcompliment > EScompliment > FR
Definities in het Engels: compliment (6x)
Vertalingen compliment EN>NL
an expression of praise or flattery: “He's always paying her compliments.”
compliment
to praise or flatter: “He complimented her on her cooking.”
complimenteren

'compli'mentary (Bijvoeglijk naamwoord)

(negativeuncomplimentary)

1 flattering or praising: “complimentary remarks.”
complimenteus

2 given free: “a complimentary ticket.”
gratis

with compliments

used when sending a gift etc: “'With compliments from a secret admirer'.”
met de complimenten van

to pay a compliment (not complement).

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to compliment compliment (ww.) ; vleierij (ww.) ; feliciteren (ww.) ; gelukwensen (ww.) ; complimentje (ww.)
compliment complimenteren ; plichtpleging
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `compliment`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: accolade
EN: acknowledgment
EN: butter up
EN: cajole
EN: congratulate
EN: congratulations
EN: esteem
EN: homage
EN: honour
EN: kudos

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: compliments NL: ook: plichtplegingen
EN: compliments of the season NL: beste wensen voor Kerstmis en Nieuwjaar

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App