Vertaal

Vertalingen complex EN>NL

1 composed of many parts: “a complex piece of machinery.”
ingewikkeld

2 complicated or difficult: “a complex problem.”
ingewikkeld

1 something made up of many different pieces: “The leisure complex will include a swimming-pool, tennis courts, a library etc.”
complex

2 (often used loosely) an abnormal mental state caused by experiences in one's past which affect one's behaviour: “She has a complex about her weight”
complex

complexity (Zelfstandig naamwoord)

1 the quality of being complex.
ingewikkeldheid

2 something complex.
gecompliceerdheid
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to complex complexeren (ww.)
the complexhet complex ; de blok (m) ; het huizenblok
complex (bijv.naamw.) ingewikkeld (bijv.naamw.) ; gecompliceerd (bijv.naamw.)
complex complexe ; samengesteld

Bronnen: Vlietstra interglot MWB Wakefield genealogy pages
Synoniemen
EN: analyzable
EN: Byzantine
EN: colonial
EN: complex
EN: complicated
EN: composite
EN: compound
EN: convoluted
EN: daedal
EN: decomposable

Er zijn 25 zinnen met `complex` gevonden
 1. EN: Needless to say, the issue is complex
  NL: Het is duidelijk dat het hier om een complex vraagstuk gaat
 2. EN: Yeah, and they're turning\r complex medical decisions
  NL: Ja, en complexe medische beslissingen
 3. EN: narrow complex
  NL: smal complex (met betrekking tot ECG)
 4. EN: building complex
  NL: gebouwencomplex
 5. EN: QRS-complex
  NL: QRS-complex (met betrekking tot ECG)
 6. EN: The Amsterdam Museum has two entrances which disguise the sheer size of this complex
  NL: Het Amsterdam Museum heeft twee ingangen, waardoor de omvang van het complex niet meteen opvalt
 7. EN: This unique cinema complex was built in 1997-98 to plans by Viennese architectural firm Coop Himmelb(l)au
  NL: Het ontwerp voor dit bijzondere bioscoopgebouw is afkomstig van het Weense architectenteam Coop Himmelb(l)au en dateert uit de jaren 1997/1998
 8. EN: The stark appearance of this concrete complex provokes the nickname ‘The new brutalism’
  NL: Het grimmige uiterlijk van dit betonnen complex leidt tot de bijnaam \
 9. EN: The customs officer’s job is complex
  NL: Het werk van de douane is complex
 10. EN: ventricular complex
  NL: ventriculair complex (schommeling in ECG)
 11. EN: The question is perhaps too complex for you.
  NL: De vraag is misschien te ingewikkeld voor jou.
 12. EN: Synthon deliberately chooses to investigate complex issues
  NL: Synthon kiest er bewust voor om complexe vraagstukken te onderzoeken
 13. EN: - Here's the stuff on enzyme complexes.\r - Ah, thank you. Mille grazie.
  NL: - Hier is wat je vroeg over enzymen.\r - Bedankt. Mille grazie.
 14. EN: complex
  NL: complex
 15. EN: narrow complex with inverted T
  NL: smal complex met negatieve T-top
 16. EN: complexus (muscle)
  NL: bovenste halsspier
 17. EN: A computer is a complex machine.
  NL: Een computer is een ingewikkelde machine.
 18. EN: The Bible is clearly a complex piece of writing, that impossibly could have been written by a single author.
  NL: De Bijbel is duidelijk een complex geschrift, dat onmogelijk door één auteur geschreven kan zijn.
 19. EN: This is a complex matter that makes high demands on our patent attorneys
  NL: Dit is complexe materie die hoge eisen stelt aan onze octrooigemachtigden
 20. EN: clear-complected/clear-complexioned
  NL: met een gave huid
 21. EN: military-industrial complex
  NL: het militair-industrieel complex
 22. EN: Chemistry can be very complex.
  NL: Scheikunde kan zeer ingewikkeld zijn.
 23. EN: The Bristol Old Vic theatre company is based in a complex which includes the Theatre Royal
  NL: Het theatergezelschap Bristol Old Vic is gehuisvest in een complex waar ook het Theatre Royal te vinden is
 24. EN: One of the world's most important museum complexes, it is home to priceless cultural treasures
  NL: Een van 's werelds belangrijkste museumcomplexen herbergt culturele schatten van bijna onovertroffen waarde
 25. EN: building complex
  NL: gebouwencomplex