Vertaal
Naar andere talen: • community > DEcommunity > EScommunity > FR
Definities in het Engels: community (58x)
Vertalingen community EN>NL

1 a group of people especially having the same religion or nationality and living in the same general area: “the West Indian community in London.”
gemeenschap

2 the public in general: “He did it for the good of the community”
gemeenschap
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the communityde burgers ; de leefeenheid (v) ; de leefgemeenschap (v) ; de gemeenschap (v) ; de gemeente (v) ; de commune (m) ; de wooneenheid (v) ; de woongemeenschap (v) ; de woongroep ; de samenleving (v) ; de gemeenschappelijkheid (v)
community gemeenschap ; community ; gemeente ; deelgemeente ; collectief ; plattelandsgemeente
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.; MWB

Voorbeeldzinnen met `community`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: alliance
EN: assemblage
EN: civic
EN: coalition
EN: colony
EN: communal
EN: commune
EN: federation
EN: free
EN: gathering

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: community lawyers NL: wetswinkel
EN: community singing NL: massazang

Download de Android App
Download de IOS App