Vertaal

Vertalingen comic EN>NL

1 of comedy: “a comic actor”
komisch

2 causing amusement: “comic remarks.”
komisch

1 an amusing person, especially a professional comedian.
komiek

2 a children's periodical containing funny stories, adventures etc in the form of comic strips.
stripverhaal

'comical (Bijvoeglijk naamwoord)

funny: “It was comical to see the chimpanzee pouring out a cup of tea.”
komisch

comic strip

a series of small pictures showing stages in an adventure.
stripverhaal
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the comicde komiek ; de grappenmaker (m) ; de guit (m) ; de paljas (m) ; de snaak (m) ; de pias (m) ; de olijkerd (m) ; de uilenspiegel (m) ; de clown (m) ; de harlekijn (m) ; de pierrot (m) ; de grapjas (m) ; de lolbroek ; het stripblad
comic (bijv.naamw.) leuk (bijv.naamw.) ; grappig (bijv.naamw.) ; komisch (bijv.naamw.) ; humoristisch (bijv.naamw.) ; koddig (bijv.naamw.) ; kluchtig (bijv.naamw.) ; uiig (bijv.naamw.) ; mallerd (bijv.naamw.) ; humoristische (bijv.naamw.)
comic moppig ; grappenmaakster ; strip

Bronnen: interglot Wakefield genealogy pages Trueterm Antiquarian Dictionary
Synoniemen
EN: clown
EN: humorist
EN: slapstick comedian
EN: stand-up
EN: stand-up comedian
EN: wit
EN: amusing
EN: comical
EN: funny
EN: humorous

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: komiek NL: comic strip NL: beeldverhaal (in krant etc.)Er zijn 5 zinnen met `comic` gevonden
 1. EN: Comic strip fans will feel quite at home here
  NL: Stripfanaten komen hier dus helemaal aan hun trekken
 2. EN: I read comic books.
  NL: Ik lees stripboeken.
 3. EN: I borrowed this comic book from his sister.
  NL: Ik heb dit stripboek van zijn zus geleend.
 4. EN: Another Frankfurt repository of illustrated stories is the Caricatura, Germany's leading museum for refined satire and comic art
  NL: Dat beeldverhalen in Frankfurt een zekere traditie hebben, bewijst ook het 'Caricatura', Duitslands vooraanstaande museum voor verheven nonsens
 5. EN: In regulation compartments of 8.2m, they offer old books as well as postcards and vintage posters, and also rare comics
  NL: In gereglementeerde kraampjes van 8,2 vierkante meter brengen ze oude boeken aan de man, maar ook postkaarten, oude affiches en zeldzame strips