Vertaal
Naar andere talen: • checkers > DEcheckers > EScheckers > FR
Definities in het Engels: checkers (8x)
Vertalingen checkers EN>NL
the checkersde damschijven ; het damspel
checkers kamerstapeling ; stapelwerk
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.


Voorbeeldzinnen met `checkers`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: board game
EN: draughts

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; In het UK-Engels en het US-Engels worden verschillende woorden gebruikt.
In UK-Engels gebruikt men `draughts (game)`
In US-Engels gebruikt men `checkers`


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App