Vertaal

Vertalingen capture EN>NL
to capture pakken (ww.) ; vangen (ww.) ; grijpen (ww.) ; vatten (ww.) ; klauwen (ww.) ; verstrikken (ww.) ; opvangen (ww.) ; wat neervalt opvangen (ww.) ; aanhouden (ww.) ; oppakken (ww.) ; arresteren (ww.) ; gevangennemen (ww.) ; inrekenen (ww.) ; in hechtenis nemen (ww.) ; veroveren (ww.) ; buitmaken (ww.) ; verovering (ww.) ; overweldiging (ww.) ; inverzekeringstelling (ww.) ; vrijheidsberoving (ww.) ; inhechtenisneming (ww.) ; te pakken krijgen (ww.) ; gevangenname (ww.) ; bemachtiging (ww.) ; inneming (ww.) ; innemen (ww.) ; vastleggen (ww.)
capture gevangenneming ; beetkrijgen ; beetnemen ; vastpakken ; afvang ; afvangen ; opnemen ; tot de verbeelding spreken

Bronnen: interglot KDE opensourcesoftware MWB Wakefield genealogy pages
Synoniemen
EN: acquiring
EN: appropriation
EN: gaining control
EN: getting
EN: invasion
EN: occupation
EN: overpowering
EN: seizure
EN: takeover

Er zijn 8 zinnen met `capture` gevonden
 1. EN: I was captured.
  NL: Ik werd gevangen.
 2. EN: Dispose of dead and captured animals, and handle and store pesticides, following the correct procedures.
  NL: Verwijdert dode of gevangen dieren, verwerkt de pesticiden en slaat deze op, houdt hierbij rekening met de juiste procedures.
 3. EN: This magical mix of history and pure, unspoiled beauty will capture the imagination
  NL: De magische mix van geschiedenis en zuivere, ongerepte schoonheid zal tot de verbeelding spreken
 4. EN: It is the flawless beauty of a porcelain figurine that best captures the essence of Meissen
  NL: Net zo'n afgeronde schoonheid als een porseleinen figuur – zo komt Meißen voor de dag
 5. EN: Our surveillance cameras captured\r several images of the terrorist. . .
  NL: We hebben beelden\r van de terrorist. . .
 6. EN: Transfer animals between enclosures, search for and capture stray animals.
  NL: Verplaatst dieren naar verschillende ruimtes, zoekt en vangt ontsnapte dieren.
 7. EN: The old man captured a big fish.
  NL: De oude heeft een grote vis gevangen.
 8. EN: capture
  NL: vangst