Vertaal
Naar andere talen: • cancellation > DEcancellation > EScancellation > FR
Definities in het Engels: Cancellation (16x)
Vertalingen cancellation EN>NL
the cancellationde doorhaling (v) ; de herroeping (v) ; het annuleren ; de annulering (v) ; de nietigverklaring (v) ; tenietdoening (znw.) ; ongeldig verklaren (znw.) ; de schrapping (v) ; de terugneming (v) ; de intrekking (v) ; het afbestellen ; de afgelasting (v)
cancellation annuleringen ; annulering ; doorhaling ; schrapping ; annulatie ; opheffing ; verbreking ; afstempeling ; royement
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; Vlietstra; Trueterm

Voorbeeldzinnen met `cancellation`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: contradiction
EN: dissolution
EN: invalidation
EN: reversal
EN: termination
EN: withdrawal
EN: Zelfst. Naamw.
EN: nullification
EN: override

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: cancellation
US-spelling: cancelation


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App