Vertaal
Naar andere talen: • buggy > DEbuggy > ESbuggy > FR
Definities in het Engels: Buggy (12x)
Vertalingen buggy EN>NL
a light, open, one-horse vehicle.
buggy
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
buggy buggy ; diep lader
Bron: Download IATE, European Union, 2017.


Voorbeeldzinnen met `buggy`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: pushchair
EN: around the bend
EN: balmy
EN: barmy
EN: bats
EN: batty
EN: bonkers
EN: cracked
EN: crackers
EN: daft

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; `buggy` wordt wel in UK-Engels gebruikt maar niet of zelden in US-Engels.
In UK-Engels gebruikt men `pram / pushchair / buggy`
In US-Engels gebruikt men `baby carriage / stroller`


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App