Vertaal

Vertalingen bliss EN>NL


Er zijn 2 zinnen met `bliss` gevonden
  1. EN: it's bliss
    NL: het is wonderlijk
  2. EN: Look out for Tolkien’s favourite tree at Oxford Botanic Gardens or visit the Bodleian Library for even more bibliophilic bliss
    NL: Kijk uit naar de lievelingsboom van Tolkien in de Oxford Botanic Gardens of bezoek de Bodleian Library voor nog meer bibliofiele verrukking