Vertaal

Vertalingen attribute EN>NL

1 to think of as being written, made etc by: “The play is attributed to Shakespeare.”
toeschrijven

2 to think of as being caused by: “He attributed his illness to the cold weather.”
toeschrijven
a quality that is a particular part of a person or thing: “Intelligence is not one of his attributes.”
eigenschap
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to attribute toewijzen aan (ww.) ; toeschrijven (ww.) ; attribuut (ww.)
attribute toebedelen ; eigenschap ; gegevenskenmerk ; kenmerk ; bijvoeglijke bepaling ; kenmerkende eigenschap

Bronnen: KDE opensourcesoftware interglot MWB Omegawiki.org Vlietstra Wakefield genealogy pages
Synoniemen
EN: ascribe
EN: concept
EN: conception
EN: construct
EN: dimension
EN: property

Er zijn 5 zinnen met `attribute` gevonden
 1. EN: how many miracles\r can be attributed to it.
  NL: Hoeveel wonderen eraan toegeschreven\r kunnen worden.
 2. EN: Scientists attribute this water shortage\r to the lack of rainfall the last two years.
  NL: Door de weinige regen\r is er waterschaarste ontstaan.
 3. EN: attributed to insurance companies
  NL: bij verzekeraars neergelegd
 4. EN: He often attributes his failures to bad luck.
  NL: Hij schrijft zijn mislukkingen vaak toe aan pech.
 5. EN: what is the disappointing response attributed to
  NL: waaraan wordt de teleurstellende respons toegeschreven