Vertaal
Naar andere talen: • attorney > DEattorney > ESattorney > FR
Definities in het Engels: attorney (16x)
Vertalingen attorney EN>NL

1 a person who has the legal power to act for another person.
gevolmachtigde

2 (American) a lawyer.
advocaat
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the attorneyde advocaat (m) ; de gevolmachtigde ; de procureur (m)
attorney wettelijke vertegenwoordiger
Bronnen: MWB; Trueterm; interglot; Download IATE, European Union, 2017.


Voorbeeldzinnen met `attorney`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: deputy
EN: lawyer
EN: professional
EN: professional person

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; `attorney` wordt wel in US-Engels gebruikt maar niet of zelden in UK-Engels.
In UK-Engels gebruikt men `Solicitor`
In US-Engels gebruikt men `attorney`
Uitdrukkingen en gezegdes
EN: Attorney General (Am.) NL: Min. van Justitie
EN: power of attorney NL: het optreden in naam van een ander

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App