Vertaal

Vertalingen asset EN>NL
anything useful or valuable; an advantage: “He is a great asset to the school.”
aanwinst, voordeel

'assets (noun plural)

the total property, money etc of a person, company etc.
activa
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
asset bezit ; eigendom ; activa (p) ; aanwinst ; acquisitie ; buit ; prooi ; verkrijging ; verwerving ; asset ; bedrijfsmiddel

Bronnen: Omegawiki.org MWB Wakefield genealogy pages Vlietstra
Synoniemen
EN: deal
EN: desirable quality
EN: good feature
EN: good quality
EN: good value
EN: good worth
EN: high calibre
EN: high merit
EN: outlay
EN: plus

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: assets NL: activa, bezit NL: (figuurlijk) voordeel NL: geschiktheidEr zijn 32 zinnen met `asset` gevonden
 1. EN: As pure fruit experts, quality is one of our greatest assets
  NL: Kwaliteit staat bovenaan ons lijstje, we zijn niet voor niets pure fruitexperts
 2. EN: intangible assets
  NL: immateriële activa
 3. EN: deferred tax assets
  NL: actieve belastingslatenties
 4. EN: liquidiation assets
  NL: boedelschuld
 5. EN: assets on order
  NL: activa in bestelling
 6. EN: assets
  NL: activa
 7. EN: Tangible assets
  NL: Activa of Bezittingen
 8. EN: net assets for tax purposes
  NL: fiscaal vermogen
 9. EN: assets of an estate
  NL: actief van de boedel
 10. EN: asset management plan
  NL: vermogensconcept
 11. EN: Assets and Liabilities
  NL: Activa en passiva
 12. EN: balance assets and liabilities
  NL: activa en passiva met elkaar in overeenstemming brengen
 13. EN: asset management principle
  NL: geldconserveringsprincipe
 14. EN: assets under management
  NL: toevertrouwde vermogens
 15. EN: disposable assets
  NL: voor vervreemding vatbare activa
 16. EN: (software) asset architect
  NL: (software) vermogensarchitect
 17. EN: liquidiation assets
  NL: boedel/boedelschuld
 18. EN: unds/assets under management
  NL: toevertrouwde vermogens
 19. EN: assets and liabilities
  NL: activa en passiva
 20. EN: asset value guarantee
  NL: waardegarantie
 21. EN: straight asset-management clients
  NL: vermogensbeheer sec klanten
 22. EN: business assets
  NL: beroepsacitva
 23. EN: financial fixed assets
  NL: financiële vaste activa
 24. EN: Pension assets transfer facility
  NL: Onthaalstructuur
 25. EN: assets/credit side
  NL: actiefzijde

Bekijk alle 32 voorbeeldzinnen met `asset`