Vertaal

Vertalingen asset EN>NL
anything useful or valuable; an advantage: “He is a great asset to the school.”
aanwinst, voordeel

'assets (noun plural)

the total property, money etc of a person, company etc.
activa
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
asset bezit ; eigendom ; activa (p) ; aanwinst ; acquisitie ; buit ; prooi ; verkrijging ; verwerving ; asset ; bedrijfsmiddel

Bronnen: Omegawiki.org MWB Wakefield genealogy pages Vlietstra
Synoniemen
EN: deal
EN: desirable quality
EN: good feature
EN: good quality
EN: good value
EN: good worth
EN: high calibre
EN: high merit
EN: outlay
EN: plus

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: assets NL: activa, bezit NL: (figuurlijk) voordeel NL: geschiktheidEr zijn 22 zinnen met `asset` gevonden
 1. EN: Assets and Liabilities
  NL: Activa en passiva
 2. EN: (software) asset architect
  NL: (software) vermogensarchitect
 3. EN: liquidiation assets
  NL: boedel/boedelschuld
 4. EN: unds/assets under management
  NL: toevertrouwde vermogens
 5. EN: asset management principle
  NL: geldconserveringsprincipe
 6. EN: balance assets and liabilities
  NL: activa en passiva met elkaar in overeenstemming brengen
 7. EN: assets under management
  NL: toevertrouwde vermogens
 8. EN: disposable assets
  NL: voor vervreemding vatbare activa
 9. EN: assets and liabilities
  NL: activa en passiva
 10. EN: asset value guarantee
  NL: waardegarantie
 11. EN: straight asset-management clients
  NL: vermogensbeheer sec klanten
 12. EN: business assets
  NL: beroepsacitva
 13. EN: financial fixed assets
  NL: financiële vaste activa
 14. EN: liquid assets
  NL: liquide middelen
 15. EN: assets/credit side
  NL: actiefzijde
 16. EN: Pension assets transfer facility
  NL: Onthaalstructuur
 17. EN: fixed assets
  NL: vaste activa
 18. EN: tangible assets
  NL: materiële activa
 19. EN: loss of unfettered control over assets
  NL: verlies van het vrije beheer over vermogen
 20. EN: a transfer of assets subject to tax
  NL: ruisende inbreng
 21. EN: Special Asset Management
  NL: Bijzonder beheer
 22. EN: assets no longer used in operations
  NL: terruggenomen want overtollig