Vertaal

Vertalingen arrange EN>NL

1 to put in some sort of order: “Arrange these books in alphabetical order”
schikken , rangschikken

2 to plan or make decisions (about future events): “We have arranged a meeting for next week”
afspreken

3 to make (a piece of music) suitable for particular voices or instruments: “music arranged for choir and orchestra.”
arrangeren

ar'rangement (Zelfstandig naamwoord)

: “I like the arrangement of the furniture”
schikking, arrangement

ar'rangements (noun plural)

plans; preparations: “Have you made any arrangments for a meeting with him?”
schikkingen
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to arrange afspreken (ww.) ; regelen (ww.) ; arrangeren (ww.) ; bedisselen (ww.) ; iets overeenkomen (ww.) ; iets op touw zetten (ww.) ; schikken (ww.) ; inrichten (ww.) ; installeren (ww.) ; rangschikken (ww.) ; rangordenen (ww.) ; uitzoeken (ww.) ; sorteren (ww.) ; schiften (ww.) ; coördineren (ww.) ; huis inrichten (ww.) ; instrumenteren (ww.) ; orkestreren (ww.) ; ordenen (ww.) ; indelen (ww.) ; opstellen (ww.) ; opzetten (ww.) ; vaststellen (ww.) ; rangeren (ww.)
arrange aanrichten ; terechtbrengen ; ruimen ; opruimen ; aanpassen

Bronnen: interglot Wakefield genealogy pages Vlietstra Omegawiki.org
Synoniemen
EN: classify
EN: order
EN: organize
EN: put in order
EN: regulate
EN: sort
EN: standardize
EN: build up
EN: constitute
EN: construct

Er zijn 78 zinnen met `arrange` gevonden
 1. EN: Arrange this when you check in online and receive a discount of 20% on the excess baggage fee you would normally pay at the airport!
  NL: Regel dit tijdens het online inchecken en ontvang een korting van 20% op het overbagagetarief dat u anders op de luchthaven zou betalen!
 2. EN: However, if you depart from Chicago, San Francisco or Washington DC, you can check in via KLM.com – and arrange extra baggage if you want
  NL: Als u echter vanuit Chicago, San Francisco of Washington DC vertrekt, kunt u wel via KLM.com inchecken – en overbagage regelen, als u dat wilt
 3. EN: arrange
  NL: arrangeren
 4. EN: and I've arranged the Ferrero Rocher\r in a big triangular pile.
  NL: en ik heb Ferrero Rocher in een\r grote driehoekige hoop gestapeld.
 5. EN: payment arrangements
  NL: wijze van betaling
 6. EN: We’ll arrange for the goods to be shipped before 4 May
  NL: We zullen ervoor zorgen dat de goederen voor 4 mei worden verscheept
 7. EN: I take it you had made suitable arrangements?
  NL: Ik neem aan dat u iets geregeld had?
 8. EN: We've arranged our entire schedule\r around that,
  NL: We hebben ons hele schema aangepast
 9. EN: common-control switching arrangement CCSA
  NL: huisautomaat met volwaardig koppelverkeer
 10. EN: She just signed her contract.\r The one Mr. Maine arranged the test for.
  NL: Ze heeft net bij ons getekend.\r Voor haar regelde Meneer Maine de test.
 11. EN: Conduct or arrange training in job-related skills for workers.
  NL: Geeft of regelt training voor medewerkers op het gebied van werkgerelateerde vaardigheden.
 12. EN: Make travel and hotel arrangements for shoots on location, e.g. book flights, find out driving directions, etc.
  NL: Boekt reis- en hotelarrangementen voor reportages op locatie (bijv. het boeken van vluchten, uitstippelen van routes, etc.).
 13. EN: Contact delivery or courier services to arrange delivery of letters and parcels.
  NL: Neemt contact op met postbestel- of koerierdiensten om de bestelling van brieven en pakketten te organiseren.
 14. EN: graduation arrangements
  NL: afstudeervormen
 15. EN: The Van Gogh Museum and Keukenhof are celebrating spring together with the arrangement Van Gogh in bloom
  NL: Het Van Gogh Museum en Keukenhof vieren samen de lente met het arrangement Van Gogh in Bloom
 16. EN: A city with a Latin character came into being, with a chessboard design and with regularly arranged, square house blocks
  NL: Er ontstond een stad met Zuid-Europese sfeer, gebouwd volgens een schaakbordpatroon: regelmatig gerangschikte, rechthoekige huizenblokken
 17. EN: Taking extra baggage is quick and easy to arrange if you check in online
  NL: Extra bagage meenemen regelt u snel en eenvoudig wanneer u online incheckt
 18. EN: This help is available free of charge, but you must make arrangements in advance with the train company or station staff
  NL: Deze hulp is kosteloos beschikbaar, maar u moet wel vooraf afspreken met de spoorwegonderneming of met het stationspersoneel
 19. EN: l'll arrange it.
  NL: Ik zal het regelen.
 20. EN: The arrangement is changing.
  NL: De deal wordt anders.
 21. EN: General Arrangement drawings
  NL: GA-tekeningen
 22. EN: to offer a voluntary arrangement
  NL: een accord buiten faillissement aanbieden
 23. EN: replacement arrangement
  NL: gatentrekkersregeling
 24. EN: delegation arrangement
  NL: verlengde arm constructie
 25. EN: Arrange the maintenance and repair of farm buildings, machinery and equipment.
  NL: Zorgt voor onderhoud en reparatie van de gebouwen, machines en uitrusting.

Bekijk alle 78 voorbeeldzinnen met `arrange`