Vertaal

Vertalingen arrange EN>NL

1 to put in some sort of order: “Arrange these books in alphabetical order”
schikken , rangschikken

2 to plan or make decisions (about future events): “We have arranged a meeting for next week”
afspreken

3 to make (a piece of music) suitable for particular voices or instruments: “music arranged for choir and orchestra.”
arrangeren

ar'rangement (Zelfstandig naamwoord)

: “I like the arrangement of the furniture”
schikking, arrangement

ar'rangements (noun plural)

plans; preparations: “Have you made any arrangments for a meeting with him?”
schikkingen
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to arrange afspreken (ww.) ; regelen (ww.) ; arrangeren (ww.) ; bedisselen (ww.) ; iets overeenkomen (ww.) ; iets op touw zetten (ww.) ; schikken (ww.) ; inrichten (ww.) ; installeren (ww.) ; rangschikken (ww.) ; rangordenen (ww.) ; uitzoeken (ww.) ; sorteren (ww.) ; schiften (ww.) ; coördineren (ww.) ; huis inrichten (ww.) ; instrumenteren (ww.) ; orkestreren (ww.) ; ordenen (ww.) ; indelen (ww.) ; opstellen (ww.) ; opzetten (ww.) ; vaststellen (ww.) ; rangeren (ww.)
arrange aanrichten ; terechtbrengen ; ruimen ; opruimen ; aanpassen

Bronnen: interglot Wakefield genealogy pages Vlietstra Omegawiki.org
Synoniemen
EN: classify
EN: order
EN: organize
EN: put in order
EN: regulate
EN: sort
EN: standardize
EN: build up
EN: constitute
EN: construct

Er zijn 47 zinnen met `arrange` gevonden
 1. EN: Want to know more about the seating arrangements for children?
  NL: Wilt u meer weten over reizen met kinderen of over alleenreizende kinderen?
 2. EN: Arrange your excess baggage online
  NL: Regel uw overbagage online
 3. EN: At the airport and train stations, arrangements can be made to gain access to transport
  NL: Op Schiphol en op NS stations kunt u hulp- en dienstverlening inroepen
 4. EN: Arrange icons
  NL: Rangschikken van iconen
 5. EN: Don't forget who makes\r better vocal arrangements for you...
  NL: Vergeet niet wie de beste liedjes\r voor je schrijft...
 6. EN: I was thinking about another kind\r of arrangement.
  NL: Ik dacht eigenlijk\r aan 'n ander soort arrangement.
 7. EN: Arrangement (electrode)
  NL: Configuratie
 8. EN: arrangement
  NL: arrangement
 9. EN: air-sea arrangement
  NL: air-sea arrangement
 10. EN: Package merchandise for customers and arrange delivery if necessary.
  NL: Pakt handelswaren in voor klanten en regelt zonodig de levering.
 11. EN: Arrange for patients to be admitted to hospital
  NL: Regelt de ziekenhuisopname voor patiënten.
 12. EN: Organise travel arrangements, business itineraries, conferences and social functions for executives.
  NL: Organiseert zakenreizen, conferenties en informele bijeenkomsten voor leidinggevenden.
 13. EN: Arrange insurance and assist clients in the event of a claim (e.g. damage, loss).
  NL: Regelt verzekeringen en ondersteunt klanten in het geval van een claim (bijv. schade, verlies).
 14. EN: Undertake activities related to running a retail business, e.g. maintain financial and other records, arrange advertising, security, etc.
  NL: Voert ondernemerstaken uit, bijv. de financiële administratie, adverteren, beveiliging, etc.
 15. EN: Empty or arrange emptying of rubbish bins and other waste containers.
  NL: Leegt zelf of regelt het legen van prullenbakken en andere afvalcontainers.
 16. EN: Establish market strategies, market and arrange for the sale of crops and other farm produce.
  NL: Bepaalt marketingstrategieën, brengt de gewassen en andere producten van de boerderij op de markt en organiseert de verkoop.
 17. EN: replacement arrangement
  NL: remplaçantenregeling
 18. EN: We can arrange something
  NL: We kunnen wel iets regelen
 19. EN: This means it is not possible to arrange extra baggage via KLM.com
  NL: Dit betekent dat het dan niet mogelijk is om via KLM.com overbagage te regelen
 20. EN: How to arrange your excess baggage
  NL: Zo regelt u uw overbagage
 21. EN: Find out how to arrange transport
  NL: Lees hier hoe u het vervoer kunt regelen
 22. EN: Arrange a detail of six men. . .
  NL: Formeer een vuurpeloton en schiet\r haar dood achter 't chemicaliënhok.
 23. EN: Listen to the arrangement Danny made\r for the chorus.
  NL: Luister naar Danny's arrangement\r voor het refrein.
 24. EN: milk pricing arrangement
  NL: melkgeldregeling
 25. EN: Coordinate the installation and arrangement of furnishings and furniture.
  NL: Coördineert het aanbrengen en opstellen van accessoires en meubels.

Bekijk alle 47 voorbeeldzinnen met `arrange`