Vertaal

Vertalingen antisocial EN>NL

1 against the welfare of the community etc: “It is antisocial to drop rubbish in the street.”
asociaal

2 not wanting the company of others: “Since his wife died, he has become more and more antisocial.”
asociaal
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
antisocial (bijv.naamw.) asociaal (bijv.naamw.) ; onmaatschappelijk (bijv.naamw.)
antisocial antisociaal ; antisocialistisch

Bron: interglot
Synoniemen
EN: unsociable

Er is één zin met `antisocial` gevonden
  1. EN: I may be antisocial, but it doesn't mean I don't talk to people.
    NL: Ik ben misschien niet erg sociaal, maar dat betekent nog niet dat ik niet met mensen omga.